Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Deniztr_TR
dc.contributor.authorYıldırım, Asiyetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:07:29Z
dc.date.available2015-10-14T13:07:29Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1326
dc.description.abstractIn this research involving an experimental and a correlational study, self-enhancement and self-protection were examined with respect to basic psychological needs defined in Self-Determination Theory. In the correlational study, the associations of self-enhancement and self-protection with basic need satisfaction and psychological adjustment variables such as global self-esteem, contingent self-esteem, subjective well-being and intolerance of uncertainty were explored. In the experimental study, the effect of self-threat on mnemic neglect as a self-protection strategy and the moderating role of basic psychological needs in this link were examined.In general, the findings did not support the link between basic need satisfaction and self-protection as proposed by the theory. But these results indicated that basic psychological need satisfaction could be essential for self-enhancement. The results also revealed that self-enhancement could be functional for psychological adjustment.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectSelf-enhancementtr_TR
dc.titleBenliğe Yönelik Tehdidin Benliği Yüceltme ve Koruma İle İlişkisi: Kendini Belirleme Kuramı Açısından Bir İncelemetr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.callno2015/2098tr_TR
dc.bolumPsikolojitr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada, benliği yüceltme ve koruma, Kendini Belirleme Kuramı bağlamında tanımlanan temel psikolojik ihtiyaçlar açısından incelenmiştir. Araştırma bir korelasyonel ve bir deneysel olmak üzere iki çalışmadan oluşmaktadır. Birinci çalışmada, benliği yücelme ve korumanın temel psikolojik ihtiyaçların doyumu (özerklik, yetkinlik ve ilişkisellik) ve psikolojik uyuma işaret eden genel benlik değeri, koşula bağlı benlik değeri, öznel iyi olma hali ve belirsizliğe tahammülsüzlük ile ilişkileri incelenmiştir. İkinci çalışmada ise benliğe yönelik bir tehdidin benliği koruma stratejisi üzerindeki etkisi ve temel psikolojik ihtiyaçların bu etkiyi azaltıp azaltmadığı incelenmiştir. Genel olarak bulgular, kuramın temel psikolojik ihtiyaçlar ile savunucu süreçler arasında öngördüğü ilişkiye pek destek sağlamamaktadır. Ancak bu ihtiyaçların benliği yüceltme açısından önemli olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca, özellikle benliği yüceltmenin psikolojik uyum açısından işlevsel olduğu görülmüştür.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record