Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin Tekinalp, Ayşe Pelintr_TR
dc.contributor.authorGürdaş, Boratr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:10:08Z
dc.date.available2015-10-14T13:10:08Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1353
dc.description.abstractThe quests for freedom, which soared in 1960’s, gained a universal dimension in May 1968; thereafter some changes and trends circulated all around the world. These quests found their most direct expression in painting, cinema and graphic arts. In Turkey, such important events as the government change after the military coup of May 27th; new opportunities, political polarizations, and social changes brought about after the 1961 constitution had a great impact on the visual culture. This study focuses on the similarities and the distinctions between the images, media, themes, and theories of Turkish and western visual arts under the major headings of government changes which concurrently happened in different countries around the world; May 1968; worker and student movements; problems of domestic migration and urbanization.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectThe military coup of may 27thtr_TR
dc.title1960’larda Türkiye’de Siyasi ve Toplumsal Değişimler Bağlamında Görsel Kültürtr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.callno2015/2208tr_TR
dc.bolumSanat Tarihitr_TR
dc.description.ozet1960’lar süresince tırmanan özgürlük arayışları Mayıs 1968 ile evrensel bir çehre kazanmış, bazı değişim ve eğilimler dünya çapında dolaşıma girmiş, bu arayışlar en dolaysız ifadesini resim, sinema, fotoğraf ve grafik sanatlarda bulmuştur. Türkiye’de 27 Mayıs askeri müdahalesi ile gerçekleşen iktidar değişikliği, 1961 Anayasası’nın getirdiği açılımlar, siyasal kutuplaşmalar ve toplumsal değişimler görsel dünya üzerinde önemli etkiye sahiptir. Çalışmamızda, bu süreçte Türkiye’de görsel sanatlar alanında dolaşımda olan imge, medya, tema ve kuramların batılı örneklerle ortak paydaları ve farklılaştıkları noktalar, eşzamanlı olarak dünyanın farklı ülkelerinin de deneyimlediği iktidar değişiklikleri, Mayıs 1968, işçi ve öğrenci hareketleri, iç göç ve kentleşme sorunları gibi başlıklar altında irdelenmiştir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record