Show simple item record

dc.contributor.advisorGüngör Ergan, Nevintr_TR
dc.contributor.authorGök, Maidetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:14:20Z
dc.date.available2015-10-14T13:14:20Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1364
dc.description.abstractAim of this dissertation is to describe the concept of social capital in the context of social development and women NGO s of which is dwelled on enormously from 1990s by lots of social sciences such as sociology, economics, management sciences, law and lately used to explain developmental differences between communities. When it is thought that communities with more social capital become more developed, in this sense social capital is a valuable resource, makes contribution to individuals and groups in achieving their goals. In current study, social capital is examined by sociological perspective which defends that social capital is mostly produced at organizational system. In current study Ankara, Çankırı, Trabzon, Elazığ cities are determined as study area. Depth interview technique was used in the study.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectKeywords: womantr_TR
dc.titleToplumsal Kalkınmanın ve Sosyal Sermayenin Bilinmeyen Aktörleri: Kadın Odaklı Sivil Toplum Kuruluşlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2014/1095tr_TR
dc.bolumSosyolojitr_TR
dc.description.ozetBu tezin amacı 1990 lı yıllardan itibaren sosyoloji başta olmak üzere iktisat, yönetim bilimleri, hukuk gibi birçok sosyal bilimin üzerinde çokça durmaya başladıkları ve son yıllarda toplumlar arasındaki gelişmişlik farklarını açıklamak için kullanılan sosyal sermaye kavramını toplumsal kalkınma ve kadın odaklı sivil toplum kuruluşları bağlamında incelemektir. Sosyal sermayesi fazla olan toplumların daha fazla kalkındıkları, sosyal sermayenin bu anlamda değerli bir kaynak olduğu, bireye ve gruba amaçlarını gerçekleştirmede ve kapasitelerini artırmada katkı sağladığı ve katılım, ağlar, güven ve karşılık gibi unsurlardan oluştuğu düşünüldüğünde, bu çalışmada sosyal sermayenin en çok örgütsel düzende üretildiğini savunan sosyolojik bakış açısı esas alınmıştır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record