Show simple item record

dc.contributor.advisorGüngör Ergan, Nevintr_TR
dc.contributor.authorMorsümbül, Şebnemtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:14:20Z
dc.date.available2015-10-14T13:14:20Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1365
dc.description.abstractThe subject of this study is to examine process of value change across generations at Ankara sample. The results demonstrate that value change across generations comes to pass slowly and in the long term this change would be massive.The second result demonstrate that value orientations of generations has been changing and are quite consistent across generations and in the directions expected. Causes explaining the change at value priorities of generations are neither exactly socio-demographic factors nor arethey merely religiosity. Instead, both age, education, income as well as religiosity are the strong effects to understand the change of values as a guiding principles across generations.The third result in this research indicates that common culture compromises on common (fundamental) values but not to be differentiated in terms of the gender and belief factors(perspectives) in Ankara sample.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectSchwartz theory of basic valuestr_TR
dc.titleDeğerlerin Kuşaklar Arası Değişimi: Ankara Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2014/974tr_TR
dc.contributor.departmentoldSosyolojitr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın konusu Türkiye de kuşaklar arası değer değişimine etki eden süreçlerin Ankara örneğinde incelenmesidir. Araştırma bulguları kuşaklar arasındaki değer değişiminin hızlı olmayarak yavaş gerçekleşmekle birlikte uzun dönemde bu değişimin büyük olabildiğini göstermiştir. Bu araştırma ile elde ettiğimiz ikinci sonuç kuşaklar arası değer oryantasyonunun değiştiğini ve bu değişimin tutarlı olduğunu ve tahmin edilen yönde gerçekleştiğini göstermiştir. Değişimi açıklayan sebepler ne tam olarak sosyo-demografik faktörler ne de bütünü ile inançlılık dindarlık olmadığı görülmüştür. Tam tersine hem yaş, eğitim, gelir hem de dindarlık inançlılık faktörlerinkuşakların davranış ve motivasyonlarına yön veren değerlerin değişimini anlamada önemli etkileri olduğunu ortaya koymuştur.Bu araştırma ile elde ettiğimiz üçüncü sonuç Ankara örneğinde toplumsal kültürün kuşaklarıcinsiyet ve inanç faktörleri açısından temel değerlerde uzlaştırdığı ve farklılaştırmadığınıgöstermiştir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record