Show simple item record

dc.contributor.advisorGelekçi, Cahittr_TR
dc.contributor.authorErdem, Sezgintr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:14:20Z
dc.date.available2015-10-14T13:14:20Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1366
dc.description.abstractIn this research the role of cultural and social capital in the process of education of gifted children were examined. Cultural and social capital theories were examined in the study. Theoretical and conceptual framework of social and cultural capital was explained; superior skill, superior skill training and cultural and social capital relationship with education has been defined. This research is a descriptive field study using a combination of quantitative-qualitative methods within mixed methods. In this context, a survey was applied 303 gifted children studying in Yasemin KARAKAYA and Mamak Science and Art Centers (SAC) in Ankara province; depth interviews with a total of 10 participants including administrators, teachers and parents were made.In the study one of the indicators of cultural and social capital living with family, number of siblings, professions and education levels of family members, status of relatives graduated from higher education, professions of parents’ ...tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectCultural capitaltr_TR
dc.titleÜstün Yetenekli Çocukların Eğitim Süreçlerinde Kültürel ve Sosyal Sermaye: Ankara Bilsem Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2100tr_TR
dc.bolumSosyolojitr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada üstün yetenekli çocukların eğitim süreçlerinde kültürel ve sosyal sermayenin rolü incelenmiştir. Çalışmada kültürel ve sosyal sermaye kuramları incelenmiştir. Kültürel ve sosyal sermayenin kuramsal ve kavramsal çerçevesi açıklanarak, üstün yetenek, üstün yetenek eğitimi ve kültürel ve sosyal sermayenin eğitim ile ilişkisi tanımlanmıştır. Bu araştırma, karma yöntem kapsamında nicel-nitel yöntemlerin birlikte kullanılarak yapıldığı betimsel bir alan çalışmasıdır. Bu kapsamda Ankara ilindeki Yasemin KARAKAYA ve Mamak Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim gören 303 üstün yetenekli çocuğa anket uygulanmış; idareci, öğretmen ve velilerden toplam 10 katılımcı ile derinlemesine mülakat yapılmıştır.Çalışmada, kültürel ve sosyal sermayenin göstergelerinden olan aile ile birlikte yaşama, kardeş sayısı, aile bireylerinin meslekleri ve eğitim seviyeleri, akrabaların yükseköğrenim mezunu olma durumu, anne-babanın arkadaşlarının sahip olduğu meslekler, ailenin geliri...tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record