Show simple item record

dc.contributor.advisorPoyraz Tacoğlu, Tuğçatr_TR
dc.contributor.authorGhahremanpour, Alitr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:14:21Z
dc.date.available2015-10-14T13:14:21Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1375
dc.description.abstractIn this study phenomenon of globalization s different perceptions and dimensions within the logic of system and processes were examined. In this context, the perceptions of globalization were compared and globalizations dimensions and interaction of these dimensions have been studied.National cultures, economies and borders was integrated into almost every area of the new trends that s gained power in today s world, information and communication, new energy systems, transformation in the production processes and most importantly, new structure, which directed by technology and innovation in the field of investment, has emerged . Effects of this new restoration, expressed as Globalization, experienced globally and widely in the technological, cultural, sociological, economic and political areas.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectGlobalizationtr_TR
dc.titleHacettepe Üniversitesi ve Tahran Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde Okuyan Öğrencilerin Küreselleşmeye Bakış Açıları Üzerine Kültürler Arası Karşılaştırmatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1056tr_TR
dc.contributor.departmentoldSosyolojitr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada küreselleşme olgusunun, farklı algıları ve boyutları sistem ve süreç mantığı içerisinde incelenmiştir. Bu bağlamda küreselleşme algıları karşılaştırılmış ve küreselleşmenin boyutları ve bu boyutların birbirleriyle etkileşimleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Ulusal kültürlerin, ekonomilerin ve sınırların bütünleştiği, hemen hemen her alanda yeni eğilimlerin güç kazandığı günümüz dünyasında, bilgi, iletişim, yeni enerji sistemleri, üretim sistemindeki dönüşüm ve her şeyden önemlisi, teknoloji ve yenilik alanında yapılan yatırımların yönlendirdiği yeni bir yapılanma ortaya çıkmıştır. Küreselleşme olarak ifade edilen bu yeni yapılanmanın etkileri, küresel bütünün, teknolojik, kültürel, sosyolojik, ekonomik ve politik alanlarında yaygın bir şekilde yaşanmaktadır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record