Show simple item record

dc.contributor.advisorÖz, Mehmettr_TR
dc.contributor.authorÇağlar, Ali İhsantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:15:56Z
dc.date.available2015-10-14T13:15:56Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1385
dc.description.abstractThis study from the perspective of its subject and nature is a social research. Khwaja Ubaidullah Ahrar with his economic and political power has a different and important place in the history of the Naqshbandiyya Sect. Khwaja Ahrar has appeared in the historical scene during the period which can be described as the time of decline and collapse of the Timurid State, when the chaos in the political, social and economic spheres increased. The study focuses on understanding the factors affecting the mental world of Khwaja Ahrar as well as the environment, where such an important and extraordinary person has grown. On the other hand, it is impossible to consider the period when Ahrar has appeared and the social, political, economic, religious and cultural pecularities of the region without taking into account the his sufistic as well as political and economic activities.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectKhwaja ubaidullah ahrartr_TR
dc.title15.Yüzyıl Mâverâünnehr'inde Nakşiliğin Sosyo-Ekonomik Yapısı:Hâce Ahrar ve Dönemi (1450-1490)tr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.callno2015/1830tr_TR
dc.bolumTarihtr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, konusu ve mahiyeti bakımından, bir sosyal tarih araştırmasıdır. Nakşbendiyye tarikatının tarihinde, Hâce Ubeydullah Ahrar, sahip olduğu ekonomik ve siyasi güç ile, farklı ve önemli bir yer sahiptir. Zira kendisi, Nakşbendiyye yi fiili olarak siyasete entegre eden ve bu durumun ideolojik çerçevesini ortaya koyan şahsiyettir. Hâce Ahrar, Timurlular devletinin gerileme ve çöküş süreci olarak ifade edilebilecek, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlardaki kaosun artmış olduğu bir dönemde ortaya çıkmıştır. Böyle önemli ve sıra dışı bir şahsiyetin nasıl bir ortamda yetiştiği, onun zihniyet dünyasına etki eden faktörler anlaşılmaya çalışılmıştır. Diğer yandan, Ahrar ın ortaya çıktığı dönemin ve bölgenin sosyal, siyasi, ekonomik, dini ve kültürel özelliklerini, onun gerek tasavvufi gerek siyasi ve ekonomik faaliyetlerinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Bu nedenle araştırma, 15.yüzyılın birinci ve ikinci yarısında Mâverâünnehr deki sosyo-ekonomik ve siyasi vaziyeti ortaya koymaktadır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record