Show simple item record

dc.contributor.advisorAcun, Ramazantr_TR
dc.contributor.authorBektaş, Eminetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:15:57Z
dc.date.available2015-10-14T13:15:57Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1392
dc.description.abstractIn this thesis, Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, who is a prominent figure ofthe Second Constitutional Period, is evaluated. His position and importance is exploredin the very dynamic and active intellectual life of the second constitutional period whichin many ideological movements emerged. His ideas are evaluated in socio-cultural andpolitical conjuncture of the period together with the comparison of the other prominentOttoman intellectual s ideas. In this study, which aims to examine Filibeli Ahmed Hilmicomprehensively, his political, sufist, philosophical and literally characters arepresented through his works. Besides the works of the thinker, the sources whichinfluenced the thinker are analyzed and in this way it has been aimed to establish a linkbetween his ideas and the studies he was influenced. The establishment of such a linkexplains how the thinker s mindset emerged.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectŞehbenderzâde filibeli ahmed hilmitr_TR
dc.titleII. Meşrutiyat Dönemi Entelektüel Hayatının Önemli Bir Siması: Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.callno2015/1799tr_TR
dc.bolumTarihtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, II. Meşrutiyet döneminin önemli bir siması olan ŞehbenderzâdeFilibeli Ahmed Hilmi ele alınmıştır. Birçok fikir akımının ortaya çıktığı, düşüncehayatının çok hareketli ve aktif olduğu II. Meşrutiyet dönemi fikir hayatında onun yerive önemi değerlendirilmiştir. Onun fikirleri, dönemin siyasal ve sosyo-kültürelkonjonktürü çerçevesinde ileri gelen Osmanlı aydınlarının fikirleri ile mukayeseli olarakele alınmıştır. Filibeli Ahmed Hilmi yi bütüncül olarak değerlendirmeyi amaçlayan buçalışmada onun siyasi, tasavvufi, felsefi ve edebi kişiliği eserleri üzerindengösterilmiştir. Düşünürün kendi eserlerinin yanı sıra, düşünürü etkileyen eserlere de yerverilmiş ve bu suretle onun fikirleri ile etkilendiği eserler arasında bağlantı kurulmayaçalışılmıştır. Çalışmanın bu bağlantıyı kurması, düşünürün fikir dünyasının nasıloluştuğunu açıklamaktadır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record