Show simple item record

dc.contributor.advisorLekesiz, Hulusitr_TR
dc.contributor.authorYayla, Mustafa Altuğtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:15:58Z
dc.date.available2015-10-14T13:15:58Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1408
dc.description.abstractMain purpose of this study is to problematize usefulness of elite high and folk culture conceptualizations in the pre-modern Ottoman Empire. Instead of these, the study offers popular culture conceptualization for the future studies in the field. To exemplify mentioned offer, because of his relatively populerness , Aşık Ömer will be main focus of the study in the framework of populer culture concept. Thus, in the first chapter of the study, place of popular culture in the Ottoman World will be examined. After that, in the second chapter, to better understand social world that shape Aşık Ömer, being a şair, meddah and aşık in the Ottoman world will be our main focus. The third chapter will investigate Aşık Ömer s perception of the world. Here, after revealing certain facts about his life, the study will examine his metapyscical world by the means of adab and hayal conceptualizations. Finally, chapter four discusses place of Aşık Ömer in the popular culture.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectAşık ömertr_TR
dc.title17. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunda Aşık Ömer ve Popüler Kültürtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.callno2013/634tr_TR
dc.bolumTarihtr_TR
dc.description.ozetBu çalışma modern öncesi Osmanlı dünyası hakkında yürütülen araştırmalarda kullanılagelen kavramlar olan elit ve halk kültürü gibi kavramsallaştırmalarının problemli yanlarına odaklanmakta ve bu kavramlar yerine popüler kültürün kullanımını önermektedir. Bunu örneklendirmek için de Osmanlı dünyasında görece popüler bir şahıs olan Âşık Ömer in dünya algısına ve onun popüler kültürdeki yerine odaklanmaktadır. İlk bölümde tez boyunca kullanılacak olan popüler kültür kavramsallaştırması, Osmanlı dünyası özelinde genel bir çerçevede tartışılacaktır. İkinci bölümde ise Âşık Ömer in nasıl bir dünyadan beslendiğini görmek açısından Osmanlı dünyasında şair, âşık, meddah ve ozan olmanın yeri irdelenecektir. Üçüncü bölümde çalışma Âşık Ömer in dünya algısına odaklanacaktır. Burada ilk olarak onun hakkındaki somut veriler ortaya koyulduktan sonra metafizik algısı hayal ve edeb kavramsallaştırmaları ile tartışma konusu edilecektir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record