Show simple item record

dc.contributor.advisorOğuz, Fatma Sabiha Kutlartr_TR
dc.contributor.authorToptaş, Emine Sıdıkatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:17:58Z
dc.date.available2015-10-14T13:17:58Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1432
dc.description.abstractThe manuscript subjected to our thesis is a poetry mecmua, named as Mecmû a-i Eş âr ve Fevâ id, which is presented at Süleymaniye Library, at Collection of Ali Nihat Tarlan, numbered 80 5. After the presentation of the mecmua, an analyze has been prepared about the whole mecmua and the transcripted text of the pages between 52a – 128b has been written in our work. The poems in the mecmua are read by comparing them with the divans of the poet if it has been published and the differences are remarked in the footnotes. While analyzing the mecmua, a table which shows the poems and the poets existing in the text has been prepared and we evaluated the mecmua by graphics made by these data.The compiler of the mecmua and compiling time is unknown. In the light of information about composing time of the poems, it s predicted that mecmua was compiled in 18thcentury. The compiler of the mecmua couldn t be identified, although there are two couplets belonging to the compiler.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectMecmuatr_TR
dc.titleSüleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Koleksiyonu 80/5 Numarada Kayıtlı Bir Şiir Mecmuası: Mecmû’a-i Eş’âr ve Fevâ’id(52a-128b)(İnceleme-Metin)tr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.callno2014/1172tr_TR
dc.bolumTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.description.ozetTezimize konu olan eser Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Koleksiyonu 80 5 numarada bulunan Mecmû a-i Eş âr ve Fevâ id isimli bir şiir mecmuasıdır.Çalışmamızda bu mecmua tanıtıldıktan sonra mecmuanın bütünü hakkında bir inceleme yapılmış ve mecmuanın 52a-128b arasındaki varaklarının transkripsiyonlu metni verilmiştir. Mecmuadaki şiirler, şairlerinin yayımlanmış divanları varsa buradaki şiirlerle karşılaştırılarak okunmuş ve aradaki farklar dipnotta gösterilmiştir. Mecmuayı incelerken metindeki şairleri ve şiirlerini gösteren bir tablo hazırlanmış ve bu tablodaki verilerden hareketle oluşturulan grafiklerle çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır.Mecmuanın derleyeni ve ne zaman tertip edildiği bilinmemektedir. Şiirlerin yazıldığı yüzyıllar dikkate alındığında mecmuanın 18. yüzyılda yazılmış olduğudüşünülmektedir. Metinde yazara ait iki beyit bulunmaktadır, bu beyitlerde mahlas bulunmadığı için derleyenin kim olduğu tespit edilememiştir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record