Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Leylatr_TR
dc.contributor.authorArslan, Müzeyyentr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:26:37Z
dc.date.available2015-10-14T13:26:37Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1504
dc.description.abstractThis experimental randomized controlled study was conducted to assess the effect of ginger on chemotherapy related nausea and vomiting at Dr Abdurrahman Yurtaslan Oncology Hospital between November 2013 and April 2014. The patients diagnosed with breast cancer were treated by doxorubicin- Cyclophosphamide based treatment included to study. The research sample consisted of 60 patients in total, with 30 control patients and 30 patients as the study group, who met the research criteria and volunteered to participate in the study. All of the patients were given the standard antiemetic drugs. The patients at study group were also given oral ginger fort he first 3 days of chemotherapy. No intervention was performed in the control group except for the routine antiemetic treatment. When compared, individuals in the study group and the control group don't differ much in age, education, marital status, number of children, Body Mass Index, health insurance and occupation(p>0.05). A decrease in nausea-vomiting in the study group was observed. This decrease was found to be insignificant in the first day post-chemotherapy and significant in the following 4 days (p<0.05). Number of retchings decreased. However, this decrease was not found to be statistically significant (p>0.05). Patients in the study group and in the control group were compared in terms of acute and delayed nausea severity scores before and after the intervention. In the study group, acute and delayed nausea severity score decreased significantly after adding ginger (p<0.001). Consequently, it was determined that ginger was effective in reducing chemotherapy-related nausea-vomiting.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectChemotherapytr_TR
dc.titleMeme Kanserli Kadın Hastalarda Kemoterapiye Bağlı Gelişen Bulantı, Kusma ve Öğürme Üzerine Zencefil Kullanımının Etkisitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.callno2014/1209tr_TR
dc.bolumİç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetDeneysel, randomize kontrollü nitelikte olan bu çalışma, kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın önlenmesinde zencefilin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Kasım 2013-Nisan 2014 tarihleri arasında Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesinde gerçekleştirilen çalışmaya meme kanseri tanısı ile doksorubisin ve siklofosfamid bazlı tedavi uygulanan hastalar alınmıştır. Araştırmanın örneklemini, araştırma kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 30 kontrol, 30 deney grubu olmak üzere toplam 60 hasta oluşturdu. Çalışma süresince tüm hastalara standart antiemetik tedavi uygulanmıştır. Deney grubundaki hastalara kemoterapi uygulamasının ilk üç günü oral yolla zencefil uygulanmıştır. Kontrol grubundaki hastalara uygulanan rutin antiemetik tedavi dışında herhangi bir girişim yapılmamıştır. Deney ve kontrol grubundaki hastaların yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, çocuk sayısı, vücut kitle indeksi, sosyal güvence ve mesleklerine göre farklı olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Kontrol ve deney grubu hastalarında, araştırmanın müdahalesi uygulandıktan sonra bulantı şiddeti, kusma ve öğürme sayı ortalamaları arasındaki fark incelenmiştir. Buna göre kontrol grubuna göre deney grubunda bulantı şiddeti ve kusma sayısındaki azalma ilk gün anlamlı değilken, takip eden dört gün anlamlı bulunmuştur (p< 0.05). Öğürme sayısında ise düşüklük olmasına rağmen istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Deney ve kontrol gruplarındaki hastaların akut ve gecikmiş bulantı şiddetlerinin çalışmanın müdahalesi öncesi ve sonrası karşılaştırılması verilmiştir. Buna göre deney grubunda akut ve gecikmiş bulantı şiddeti müdahale sonrasında anlamlı düzeyde azalmıştır (p<0.001). Sonuç olarak; zencefilin kemoterapiye bağlı gelişen bulantı-kusmanın azaltılmasında etkili olduğu belirlenmiştir. Kemoterapi alan hastalarda zencefilin antiemetik tedavi ile birlikte kullanımı önerilebilir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record