Show simple item record

dc.contributor.advisorHiçdurmaz, Duygutr_TR
dc.contributor.authorKahraman, Nilgüntr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:26:38Z
dc.date.available2015-10-14T13:26:38Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1522
dc.description.abstractThis study was made as a descriptive study to determine emotional intelligence skills of nurses. The sample consisted of 312 nurses working at hospitals with a bed capacity of 100 and above in Ankara province. Data were collected with Introductory Information Form and Baron Emotional Intelligence Scale . The study was performed with nurses as face to face between. 06.20.2012- 08.20.2012. Data were evaluated with Single-way variance analysis, t test, Mann Whitney U test, Kruskal Wallis H test. According to data collected from study; participants scored 332.30±31.30 (87-435) for “total emotional intelligence”, 111.70±12.70 (29-145) for “intrapersonal skills”, 75.00±6.50 (18-90) for “interpersonal skills”, 55.30±6.30 (15-75) for “adaptability scales”, 47.10±6.00 (12-60) for “general mood scales” and 43.10±7.10 (13-65) for “stress management scales. Total and subscale scores of nurses' emotional intelligence is above of average. Total emotional intelligence scores were higher of those who were working as a nurse for ten or more years when compared to those working for five and less years. Total emotional intelligence scores were higher of those who define their business life as successful, of those who think emotional intelligence is improvable, of those who attended to an education program about self improvement, of those who don’t think they need more education about self improvement. Interpersonal skill scores were higher of those who had master’s or a more higher degree when compared to medical vocational school graduates, who work at polyclinic and pediatric service when compared to those who work at emergency service, who are second or latter child of their family when compared to those who are the first child of their family. Nurses who previously attended an educational program about self improvement scored higher in adaptability scales, problem solving and reality scores when compared to those who didn’t. According to these findings, groups with low levels of emotional intelligence are considered as a group to be developed in this area and education and counseling programs should be developed in this direction.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectEmotional ıntelligencetr_TR
dc.titleHemşirelerin Duygusal Zeka Becerilerinin Belirlenmesitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.callno2013/595tr_TR
dc.bolumPsikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu araştırma, hemşirelerin duygusal zeka becerilerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ankara İli Belediye sınırları içinde bulunan 100 ve üzeri yatak kapasitesine sahip hastanelerde çalışan 312 hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Tanıtıcı Bilgiler Formu ve Bar-On Duygusal Zeka Anketi kullanılmıştır. Veri toplama araçları 20.06.2012- 20.08.2012 tarihleri arasında hemşirelerle yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde t test, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi, tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; hemşireler toplam duygusal zekada 332.30±31.30 (87-435), “kişisel beceriler” boyutunda 111.70±12.70 (29-145), “kişilerarası beceriler” boyutunda 75.00±6.50 (18-90), “uyumluluk” boyutunda 55.30±6.30 (15-75), “genel ruh durumu” boyutunda 47.10±6.00 (12-60) ve “stresle başa çıkma” boyutunda 43.10±7.10 (13-65) puan almışlardır. Hemşirelerin duygusal zeka toplam ve alt ölçek puan ortalamaları ortalamanın üzerindedir. On ve daha fazla yıldır hemşirelik yapanların, beş yıl ve daha az hemşirelik yapanlara göre toplam duygusal zeka puanları daha yüksek bulunmuştur. İş yaşamının başarılı olduğunu düşünenlerin, duygusal zekanın geliştirilebilir bir beceri olduğunu belirtenlerin, daha önce kişisel gelişim konusunda eğitim alanların, kişisel gelişim konusunda daha fazla gelişme gereksinim duymayanların toplam duygusal zeka puanları diğer hemşirelere göre daha yüksek bulunmuştur. Yüksek lisans ve üzeri mezunların sağlık meslek lisesi mezunlarına göre, poliklinik ve çocuk servisinde çalışan hemşirelerin acil servistekilere göre, ailede ikinci ve üzeri çocuk olanların diğerlerine göre duygusal zeka kişilerarası beceriler puanının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Daha önce kişisel gelişim konusunda eğitim alanların uyumluluk, problem çözme ve gerçekçilik puanlarının eğitim almayanlara göre düşük olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda duygusal zeka düzeyi düşük olan grupların bu alanda geliştirilmesi gereken grup olarak kabul edilmesi ve bu doğrultuda eğitim ve danışmanlık programlarının geliştirilmesi önerilmektedir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record