Show simple item record

dc.contributor.advisorSamur, Fatma Gülhantr_TR
dc.contributor.authorPekmez, Ceyda Tuğbatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:32:25Z
dc.date.available2015-10-14T13:32:25Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1540
dc.description.abstractThis cross-sectional study was planned to determine the relationship among disease severity and duration with nutritional status, anthropometric measures, bone mineral density and biochemical assay. The study was conducted on 45 volunteer pediatric inflammatory bowel disease patients (n=18 ulcerative colitis-UC n=27 Crohn’s disease-CD) at Hacettepe University İhsan Doğramacı Children’s Hospital, Division of Pediatric Gastroeneterology, Hepatology. General characterictics, food consumption and physical activity level were assessed. Body composition analysis via BIA, biochemical assay (25-OH-D3, albumin, CRP etc.) and bone mineral density analysis via DEXA were performed. Disease severity was evaluated by specialists using PCDAI and PUCAI. 11.1% of patients were stunted, 28.9% were short according to height for age Z scores. Height for age Z score were negatively correlated with cumulative corticosteroid dose and positively correlated with physical activity level, calcium and vitamin D intake in percent of daily recommendation (p<0.05). Height for age Z score, BMI for age Z score, fat free mass index (FFMI) and fat mass index (FMI) were not significantly different between Crohn’s disease and ulcerative colitis (p>0.05). FMI wasn’t different among disease severity groups (p>0.05) whereas BMI for age Z score and FFMI were significantly lower in moderate-severe group than both remission and mild group (p<0.05). PCDAI (β=-0.16 CI:-0.28,-0.01 p=0.043) and PUCAI (β=-0.32 CI:-0.21,-0.08 p=0.001) were negatively correlated with FFMI. Energy intake in percent of daily recommendation were moderately and negatively correlated with PUCAI and PCDAI (p<0.05). 17% of participants were vitamin D deficient, %37 were insufficient. 21.9% (n=7) of participants whose DEXA analysis were performed were osteoporotic, 21.9% (n=7) were osteopenic. Body composition analysis is an essential component of assessment of nutritional status in children with inflammatory bowel disease throughout the follow-up.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectInflammatory bowel diseasetr_TR
dc.titleİnflamatuar Barsak Hastalığı Olan Çocukların Beslenme Durumunun ve Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.callno2014/1559tr_TR
dc.bolumBeslenme ve Diyetetik Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu kesitsel çalışma, inflamatuar barsak hastalığı olan çocuklarda hastalık şiddeti ve süresinin; hastanın beslenme durumu, antropometrik ölçümleri, kemik mineral yoğunluğu ve bazı biyokimyasal bulguları ile ilişkisini belirlemek amacıyla planlanmış ve Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Pediatrik Gastroenteroloji ve Hepatoloji bölümünde inflamatuar barsak hastalığı olan gönüllü 45 çocuk ve adolesan (n=18 ülseratif kolit-ÜK n=27 Crohn hastalığı-CH) üzerinde yürütülmüştür. Bireylerin genel özellikleri, besin tüketim durumunu ve fiziksel aktivite düzeyi belirlenmiş, vücut bileşimi analizi (BIA) ve biyokimyasal analizleri (25-OH-D3, albümin, CRP vb.) yapılmış; kemik mineral yoğunluğu (DEXA ile) ölçülmüştür. Hekim tarafından hastalık aktivitesi indeksi (PUCAI ve PCDAI) kullanılarak hastalık aktivitesi belirlenmiştir. Yaşa göre boy Z skorlarına göre bireylerin %11.1’i çok kısa/bodur ve %28.9’u kısadır. Boy Z skoru, kümülatif kortikosteroid dozu ile negatif; fiziksel aktivite düzeyi, kalsiyum ve D vitamini karşılama yüzdesi ile pozitif ilişkili bulunmuştur (p<0.05). ÜK ve CH olan bireyler karşılaştırıldığında, boy Z skor, BKİ Z skor, yağsız kütle indeksi-FFMI ve yağ kütle indeksi-FMI medyanları arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Hastalık aktivitesine göre FMI belirgin farklılık göstermezken (p>0.05); BKİ Z skoru ve FFMI hastalığın aktif döneminde hem remisyon hem de hafif dönemine göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde düşüktür (p<0.05). PCDAI (β=-0.32 CI:-0.21,-0.08 p=0.001) ve PUCAI (β=-0.16 CI:-0.28,-0.01 p=0.043) ile FFMI negatif ilişkili bulunmuştur. Enerji karşılama yüzdesi, PUCAI ve PCDAI ile negatif orta düzeyde ilişkilidir (p<0.05). Bireylerin D vitamini durumu değerlendirildiğinde; %17’sinde yetersizlik, %37’sinde eksiklik görülmüştür. Kemik mineral yoğunluğu ölçümüne göre bireylerin %21.9’u (n=7) osteoporotik ve %21.9’u osteopenik (n=7) bulunmuştur. İnflamatuar barsak hastalıklarında beslenme durumunun saptanmasında vücut kompozisyonunun değerlendirilmesi de önem taşımaktadır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record