Show simple item record

dc.contributor.advisorBüyüktuncer Demirel, Zehratr_TR
dc.contributor.authorErcan Oğuz, Nilpınartr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:32:28Z
dc.date.available2015-10-14T13:32:28Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1580
dc.description.abstractSeventy three invididuals (24 male, 49 female) of newly diagnosed hypercholesterolemia aged 30-60 years with serum total cholesterol level of 240-350 mg/dL, who resorted to Adnan Menderes University Practice and Research Hospital, were included in the study to determine the effects of the olive oil consumption on the serum lipid profile (total cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, triglyceride) of the individuals. A questionnaire that included general personal information, eating habits, the frequency of food consumption and three-day (one of the days in the weekend) dietary record was applied to all individuals. The anthropometrical measurements of the individuals were taken and the biochemical findings (HDL, LDL, total cholesterol, triglyceride) were recorded from their files. Median of serum lipid levels was found 255.0 (240-350) mg/dL for total cholesterol, 173.0 (126-284) mg/dL for LDL cholesterol, 49.0 (28-97) mg/dL for HDL cholesterol and 129.0 (57-443) mg/dL for triglyceride. It was determined that 90.4% of the individuals consumed olive oil every day and the consumption median was 32.0 (0-174) g. Depending on the olive oil consumption status of the individuals, no significant difference was found between total cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol and triglyceride levels (p>0.05). As a result, serum lipid profiles of individuals were not affected positively or negatively with increased consumption of olive oil. High consumption of olive oil is not a risk for hypercholesterolemia.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectHypercholesterolemiatr_TR
dc.titleAdnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne Başvuran Hiperkolesterolemili Bireylerin Zeytinyağı Tüketimi ile Kan Yağları Arasındaki İlişkitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.callno2014/1535tr_TR
dc.bolumBeslenme ve Diyetetik Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetYeni tanı konulan hiperkolesterolemi dışında eşlenik-eşlenik olmayan hiçbir hastalığı olmayan bireylerin, genel beslenmeleri içerisindeki zeytinyağı tüketiminin kan yağları (total kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, trigliserid) üzerine olan etkilerini incelemek amacıyla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran, total kolesterolü 240 – 350 mg/dL arasında değişen 30 – 60 yaş aralığında 73 kişi (24 erkek, 49 kadın) çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm bireylere genel kişisel bilgilerini, beslenme alışkanlıklarını, besin tüketim sıklıklarını ve birbirini izleyen üç günlük (bir günü hafta sonuna gelecek şekilde) besin tüketim kayıtlarını içeren soru kağıdı uygulanmıştır. Bireylerin antropometrik ölçümleri yapılmış ve dosyalarından biyokimyasal bulguları (HDL, LDL, Total Kolesterol, Trigliserid) alınmıştır. Bireylerin kan lipid düzeyleri ortanca değerleri total kolesterol 255.0 (240-350) mg/dL, LDL kolesterol 173.0 (126-284) mg/dL, HDL kolesterol 49.0 (28-97) mg/dL ve trigliserid 129.0 (57-443) mg/dL’dir. Bireylerin % 90.4’ü tarafından her gün zeytinyağı tüketildiği ve tüketim ortancasının 32.0 (0-174) g olduğu bulunmuştur. Bireylerin zeytinyağı tüketim durumlarına göre total kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol ve trigliserid düzeyleri arasında istatistiksel fark bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak, zeytinyağı tüketim miktarının artmasıyla bireylerin kan lipid profilleri olumlu veya olumsuz yönde etkilenmemiştir. Bireylerin yüksek miktarda zeytinyağı tüketmesi hiperkolesterolemi açısından risk oluşturmamaktadır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record