Show simple item record

dc.contributor.advisorKaraağaoğlu, Nilgüntr_TR
dc.contributor.authorSeremet Kürklü, Nilgüntr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:32:29Z
dc.date.available2015-10-14T13:32:29Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1588
dc.description.abstractIt is estimated that %15-20 of persons in general population exhibit symptoms suggestive of gastroesophageal reflux disease, such as pyrosis and acid regurgitation. This research was planned to determine general characteristics, dietary habits, food consumption, physical activity levels and anthropometric measurements of newly diagnosed gastroesophageal reflux (GER) patients. 150 individuals aged between 18- 65 years old who refer to living gastroesophageal reflux disease (GERD) symptoms in İzmir Atatürk Training and Research Hospital last one year and apply endoscopy with a diagnosis of GERD were selected by random sampling method. Individuals often determined with symptoms of GERD as acid regurgitation and heartburn. Men with GERD BMI were 27.6±3.2 kg/m² and women were 30.4±6.2 kg/m² (p <0.05). The eating habits of individuals by were evaluated before and after GERD symptoms, there were significant differences about the number of meals, skipping meals status, rates of eating, cooking temperatures, salt intake (p <0.05). Revealed that individuals after living symptoms of GERD reduced consumption of refluxogenic foods as cola drinks, coffee, ready-made fruit juice, spices, chocolate, fried foods, onions, tomatoes, citrus fruits. 62.7% of individuals with GERD with a sedentary life and individuals male of physical activity was higher in female (p <0.05). The result that changes in dietary habits is effective in reducing the frequency and severity of GERD symptoms, shows that body weight control and increasing physical activity will reduce the symptoms of GERD and the formation of GERD.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectGastroesophageal reflux diseasetr_TR
dc.titleYeni Tanı Alan Gastroözefageal Reflü Hastalarının Beslenme Durumunun Saptanmasıtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.callno2013/21tr_TR
dc.bolumBeslenme ve Diyetetik Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetPirozis ve asit regürjitasyonu gibi bulguları olan gastroözefageal reflü hastalığı (GÖRH) görülme sıklığının %15-20 olduğu tahmin edilmektedir. Bu araştırma, yeni tanı alan gastroözefageal reflü (GÖR) hastalarının genel özellikleri, beslenme alışkanlıkları, besin tüketim durumları, fiziksel aktivite düzeyleri ile bazı antropometrik ölçümlerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Polikliniği’ne son bir yıldır gastroözefageal reflü hastalığı (GÖRH) semptomları yaşayan endoskopik girişim uygulanarak GÖRH tanısı alan, yaşları 18- 65 arasında değişen 150 birey rastgele örneklem yöntemi ile seçilmiştir. Bireylerin sıklıkla GÖRH semptomlarından olan asit regürjitasyonu ve yanma hissini yaşadıkları belirlenmiştir. GÖRH olan erkeklerin BKİ 27.6±3.2 kadınların ise 30.4±6.2 kg/m²’dir (p<0.05). Bireylerin beslenme alışkanlıkları GÖRH semptomları öncesi ve sonrasına göre değerlendirildiğinde, bireylerin öğün sayısı, öğün atlama durumu, yemek yeme hızları, yemek ısıları, tuz tüketimleri açısından önemli farklılıklar olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Bireylerin GÖRH semptomlarını yaşadıktan sonra reflüjenik besinler olan kolalı içecek, kahve, hazır meyve suyu, baharat, çikolata, kızartılmış yiyecekler, soğan, domates, turunçgiller tüketimlerini azalttıkları öğrenilmiştir. GÖRH olan bireylerin %62.7’sinin sedanter olduğu ve erkek bireylerin fiziksel aktivite düzeylerinin kadın bireylerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuçlar; beslenme alışkanlıklarındaki değişimlerin GÖRH semptomlarının sıklığının ve şiddetinin azalmasında etkili olduğunu; vücut ağırlığı denetiminin ve fiziksel aktivitenin arttırılmasının ise GÖRH oluşumunu ve GÖRH semptomlarını azaltacağını göstermektedir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record