Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Deneysel Meme Kanseri Modelinde Splenektominin İmmünolojik Etkisi 

  Sevmiş, Murat (Tıp Fakültesi, 2015)
  Sevmiş M. Immunologic effects of splenectomy in experimental breast carcinoma model. Hacettepe University School of Medicine, General Surgery Residency Thesis, ANKARA 2015. Immune system plays an important role in the ...
 • Lenf Nodu Statüsünün Endometriyum Kanseri Olgularında Sağkalım ve Rekürrens İle İlişkisi 

  Buldukoğlu, Osman Çağın (Tıp Fakültesi, 2015-10-10)
  ABSTRACT Buldukoğlu Osman Çağın, Relationship of Lymph Node Status with Survival and Recurrence in Patients with Endometrial Cancer - Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Thesis in ...
 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ’NDE 2016-2017 VE 2017-2018 MEVSİMSEL İNFLUENZA SEZONUNDA İNFLUENZA ENFEKSİYONUYLA İLİŞKİLİ OLABİLECEK SEMPTOMLARLA HASTANEYE YATMIŞ VE NAZOFARENGEAL SÜRÜNTÜ ÖRNEĞİNDE İNFLUENZA VİRÜSÜ TESPİT EDİLMİŞ ÇOCUK HASTALARIN KLİNİK VE EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN VE HASTALIĞIN AİLEYE SOSYAL YÜKÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ 

  Yıldırım, Ayşegül (Tıp Fakültesi, 2019)
  Influenza (also known as “flu”) is a contagious respiratory illness caused by influenza viruses. It can cause mild to severe illness, and at times can lead to death. It is estimated that influenza is associated with 10% ...
 • Türkiye Zaman Kullanım Anketi 2006 Verilerinin Sağlığı Geliştirici Fiziksel Aktivite Açısından Analizi. 

  Börekçi, Demet (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Borekci, D., Evaluation of Health Enhancing Physical Activity by Using The Data of The Time Use Survey 2006. Hacettepe University Graduate School of Health Sciences Department of Public Health Master Dissertation, Ankara, ...
 • Otel Yönetiminde Opera Bilgisayar Programı 

  Onan, Arif (Hacettepe Üniversitesi, 2008)
  Intranet: Okul ortamı için bilgisayar laboratuvarındaki PMS çalışan ve bir çalışma grubu oluşturan bilgisayar topluluğu SBMY: Programda kullanılan veri seti istemci: Tarayıcı kullanarak yada ...
 • Sağlık Meslek Çalışanları için Fransızca 

  Özvarış, Şevkat Bahar; Arusoğlu, Sezai (Hacettepe Üniversitesi, 2014)
  Ce modeste travail s'adresse à un public professionnel. L'objectif principal est d aider les professionnels de santé en apprenant le français. Les professionnels de santé envisagés sont les médecins, les infirmiers, les ...
 • Nükleer Tıp 

  Aras, Tülin; Lay Ergün, Eser (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
  Nükleer Tıp alanında amaçlarımız, hasta tetkiklerini en iyi kalitede yapmak, yaptığımız tetkik­lerle klinisyenin sorularını net bir şekilde cevaplamak, hasta ile ilgili en doğru bilgiyi vermek, hastanın tanı, tedavi ve ...
 • Nöroloji Staj Notları 

  Kansu, Tülay (Hacettepe Üniversitesi, 2008)
  Nöroloji Staj Notları
 • Nöroşirurji Ders Kitabı 

  İnci, Servet; Berker, Mustafa; Akbay, Atilla; vd., ... (Hacettepe Üniversitesi, 2017)
  Bu kitap, Tıp Fakültesi öğrencilerine nöroşirurjinin güncellenmiş temel bilgilerini sunmak amacı ile yazılmıştır. Titiz bir çalışma ile hazırlanmasına rağmen gözden kaçmış eksiklik ve hataların hoşgörü ile karşılayacağını ...
 • Nöroloji Ders Kitabı 

  Tuncer, Aslı; Elibol, Bülent; Kurt, Ebru; vd., ... (Hacettepe Üniversitesi, 2019)
  Değerli meslektaşlarımızın okuduğu ilk nöroloji kitabı olacağı düşüncesiyle yazılmış ve Hacettepe stajyer ders notlarını kapsayan bu kitabın tüm ülkeye yararlı olması dileğiyle. H.Ü.T.F. Nöroloji Öğretim Üyeleri
 • Mikronöroşirürjide Laboratuvardan Pratiğe 

  Ziyal, İbrahim (Hacettepe Üniversitesi, 2011)
  Laboratuvar mikrocerrahi çalışmaları gerek mikrocerrahi ile uğraşan tıp branşlarında çalışacak hekimlerin el becerilerini geliştirmelerine ve ana­tomiyi öğrenmelerine olanak sağlayan, gerekse farklı disiplinler için ge­rekli ...
 • Meslek Hastalıkları ile İlgili Hastalıklar 

  Yıldız, Ali Naci; Sandal, Abdulsamet (Hacettepe Üniversitesi, 2018)
  Meslek hastalıkları ile işle ilgili hastalıklar konuları ülkemizde hâlen önemli halk sağlığı sorunları arasındadır. Meslek hastalıkları saptanamamakta; tanım, tanı olanakları, kayıt ve bildirim aşamalarında önemli sorunlar ...
 • Medical Physiology At The Bench 

  Balkancı, Dicle; Pehlivanoğlu, Bilge (Hacettepe Üniversitesi, 2018)
  Science is a dynamic process of asking questions and then seeking answers. Readers of this book should note that Physiology is a dynamic discipline. Therefore, as new information and concepts emerge and our understanding ...
 • Pediatrik Endokrinoloji 

  Bilginturan, A.Nihat (Hacettepe Üniversitesi, 2014)
 • Lojistik Regresyon Çözümlemesi 

  Saraçbaşı, Osman; Dolgun, Anıl (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
  Bu kitap Hacettepe Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalında uzun v,Hardan beri yürütülen "Lojistik Regresyon" adlı derse Türkçe kaynak oluş- :urmak amacı ile yazıldı. Ayrıca, üniversitelerdeki lisans ve yüksek lisans ...
 • Serolojik Tanı Yöntemleri 

  Dürdal Us, Ayşe (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
  Lenfoid dokular ve çok sayıda hücre ve çözünür moleküllerden oluşan immün sistem, yabancı maddeleri (antijen; enfeksiyöz etkenler, protein ve polisakkaritler gibi makromoleküller, vb) tanıyarak kendi (self) yapılarından ...
 • Kulak-Burun-Boğaz Tedavi Uygulamaları 

  Turan, Ergin (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
  Prof.Dr. i. Nazmi HOŞAL tarafından kurulan ve kurulduğu tarihten itibaren yurdumuzda Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi, Maksillo Fasial Cerrahi ve Odyoloji çağdaş tanı ve tedavi prensiplerini uygulamaya sokan, temel ...
 • Sorularla Nöroşirurji 

  Ziyal, İbrahim (Hacettepe Üniversitesi, 2008)
  Sorularla Nöroşirürji (Staj Notları) kitabı siz Tıp Fakültesi öğrencilerimizin yapacakları Nöroşirürji stajı esnasında teorik ve pratik uygulamalara yardımcı olması, staj imtihanına ve Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) hazırlık ...
 • Temel Nöroşirurji 

  Benli, Kemal (Hacettepe Üniversitesi, 2004)
 • İlk Yardım 

  Bilir, Nazmi (Hacettepe Üniversitesi, 2008)
  Kaza ve yaralanma durumlarında, hayatı tehdit eden sağlık sorunlarında zamanında ve uygun olarak yapılan ilkyardımın hayat kurtarıcı olduğu bilinmektedir. Bilim ve teknoloji alanındaki ge­lişmeler bir yandan yaşamı ...

View more