Show simple item record

dc.contributor.advisorUygur, S.Fatmatr_TR
dc.contributor.authorÇınar, Edatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:38:52Z
dc.date.available2015-10-14T13:38:52Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1649
dc.description.abstractPlantar fasciitis is one of the most common foot disorders in the adult population.The purpose of this study was to examine the effect of ESWT and LLIT on pain and foot function in the patients with plantar fasciitis. 73 patients were enrolled in the trial. Patients were randomly assigned to receive orthotic supports, exercise and ESWT given weekly for 3 weeks to a total dose of at least 2000 mJ mm2 or orthotic supports, exercise and LILT given three times weekly for ten days at a dose of 0-5,6 j cm2 or orthotic supports and exercise only.After treatment completion and at 12 weeks, there were significant improvements in overall, morning and post walking pain in all groups.Laser group showed better improvement than the others.A significant increase was seen in foot functions in all groups. There was no significant difference for the foot function of the three groups after treatment.In conclusion,LILT is more effective treatment than ESWT in the treatment of plantar fasciitis.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectPlantar fasciitistr_TR
dc.titlePlantar Fasciitis Li Hastalarda Ekstrakorporeal Şok Dalga ve Düşük Yoğunluklu Lazer Uygulamasının Ağrı ve Ayak Fonksiyonları Üzerine Etkisinin Incelenmesi.tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/351tr_TR
dc.contributor.departmentoldFizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetPlantar fasciitis erişkinlerde en sık karşılaşılan ayak problemlerinden biridir.Çalışmamızın amacı; topuk dikeni bulunan plantar fasciitisli hastalarda EŞDT ve DYLT nin ağrı ve ayak fonksiyonları üzerine etkisini araştırmaktır. Çalışmamıza 73 hasta dahil edilmiştir.Bireyler basit rastgele yöntemle üç gruba ayrılarak her gruba ev egzersiz programı, medial ark desteği ve topuk yastığı verilmiştir. Birinci gruba ilave olarak 2000 atım EŞDT si haftada bir olmak üzere 3 seans uygulanmış,ikinci gruba ilave olarak 0- 5,6 j cm2 DYLT si haftada üç olmak üzere 10 seans uygulanmıştır.Her üç grubun genel,sabah ve yürüme sonrası ağrısında anlamlı düzeyde azalmalar olduğu ve lazer grubunun diğer gruplara üstünlük gösterdiği saptanmıştır. Ayak fonksiyonlarında her üç grupta da anlamlı gelişmeler kaydedilirken,gruplar arasında fark gözlenmemiştir.Plantar fasciitis tedavisinde DYLT nin EŞDT den daha etkin bir tedavi yöntemi olduğu sonucuna varılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record