Show simple item record

dc.contributor.advisorDüzgün, Iremtr_TR
dc.contributor.authorYıldız, Taha Ibrahimtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:38:52Z
dc.date.available2015-10-14T13:38:52Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1651
dc.description.abstractThe aim of the study was to compare two different physiotherapy programs on mechanical neck disorders and evaluate the effect of combine exercise program including scapular region. 23 subjects diagnosed with mechanical neck pain included to the study. Before treatments patient's pain intensity was measured with Visual Analog Scale, life quality was evaluated with Neck Disability Index and scapular kinematics were assessed by using electromagnetic system at 30-60-90-120 humerothoracic elevation degrees. The patients were randomly allocated into two groups. Both groups were followed up during 6 weeks. Group 1 received cervical mobilization and cervical exercises and Group 2 received cervical mobilization, cervical and scapular stabilization exercises. Patient's neck pain intensity was recorded weekly. After the treatment, Neck Disability Index score and scapular kinematics were measured. Non-parametric tests were performed for statistical analysis. Both groups showed significant decrease on pain intensity level and Neck Disability Index score when compared to pre and post treatment results (p<0.05). However; there was no difference between two groups in pain intensity and Neck Disability Index score (p>0.05). For scapular posterior tilt, there was significant increase in Group 2 compared to Group 1 (p<0.05). Scapular upward rotation at 600 and 900 of humerothoracic elevation and scapular posterior tilt at 1200 in Group 2 were increased after treatment (p<0.05). However; in Group 1, scapular upward rotation increased only at 900 humerothoracic elevation (p<0.05). In conclusion both groups showed similar improvements in neck pain intensity and quality of life. However; the scapular kinematics closed to the normal values in group 2. It is though that this improvement may reduce the risk of neck pain relapse. Therefore scapular stabilization exercise should include to the neck pain exercise. Future studies are needed for evaluating long term results of scapular exercise.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectNecktr_TR
dc.titleMekanik Boyun Ağrısı Olan Bireylerde, Skapular Retraksiyon Egzersizlerinin Ağrı, Yaşam Kalitesi ve Skapular Kinematiğe Etkisitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.callno2015/2259tr_TR
dc.bolumFizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı; mekanik boyun ağrısı olan bireylerde uygulanan iki farklı fizyoterapi programının karşılaştırılması ve skapular bölgeyi de içine alan kombine egzersiz yaklaşımlarının etkinliğinin saptanmasıdır. Çalışmaya kronik mekanik boyun ağrısı teşhisi konan 23 hasta dahil edildi. Hastaların çalışma öncesinde ağrı durumları görsel analog skalası, yaşam kalitesi Boyun Özür Anketi ve skapular kinematik verileri elektromagnetik sistem ile 30-60-90-120 derece kol elevasyonlarında kaydedildi. Rastgele 2 gruba ayrılan ve 6 hafta takip yapılan hastalardan; grup 1'e servikal bölge mobilizasyonu ve servikal bölge egzersizleri verilirken, grup 2'ye servikal bölge mobilizasyonu, servikal bölge egzersizleri ve skapular stabilizasyon egzersizleri verildi. Tedavi boyunca haftalık ağrı değişimleri kaydedildi ve tedavi sonunda Boyun Özür Anketi ve skapular kinematik verileri tekrar ölçüldü. Elde edilen veriler nonparametrik test kullanılarak analiz edildi. Tedavi sonucunda her iki tedavi grubun da ağrı ve Boyun Özürlülük Anketi skorlarında tedavi öncesine göre anlamlı gelişme gösterdi (p<0.05). Ancak gruplar birbirleri ile karşılaştırıldıklarında aralarında fark bulunmadı (p>0.05). Elektromagnetik sistem sonuçlarının tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırmalarında grup 2'de 600-900 kol elevasyonlarında skapular yukarı doğru rotasyonda ve 1200 kol elevasyonu esnasında posterior tilt hareketlerinde istatistiksel olarak anlamlı artış bulundu (p<0.05). Grup 1'de ise 900 kol elevasyonu esnasında yukarı doğru rotasyon hareketinde anlamlı artış saptandı (p<0.05). Tedavi sonunda gruplar birbirleri ile karşılaştırıldıklarında posterior tilt hareketinin grup 2'de daha iyi gelişme gösterdiği saptandı (p<0.05). Çalışma sonucunda boyun ağrısı olan bireylere uygulanan servikal ve skapular odaklı tedavi programları ağrı ve yaşam kalitesi yönünden birbirine benzer sonuçlar gösterdi. Elektromagnetik sistem sonuçlarına bakıldığı zaman ise grup 2'de skapular kinematiğin, grup 1'e göre daha iyi gelişme gösterdiği tespit edildi. Grup 2'de meydana gelen normal skapular kinematik yönündeki bu gelişimin boyun ağrısının tekrar görülme riskini azaltabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle boyun ağrısı olan bireylerde skapular stabilizasyon egzersizleri de tedaviye eklenmelidir. Ayrıca daha uzun takiplerin yapıldığı çalışmalara ihtiyaç vardır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record