Show simple item record

dc.contributor.advisorBaltacı, Gültr_TR
dc.contributor.authorUzun, Eliftr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:38:57Z
dc.date.available2015-10-14T13:38:57Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1719
dc.description.abstractThe purpose of this study was to investigate the effect of Kinesio Taping mechanic correction technique on shoulder mobility and isokinetic muscle strength in volleyball players with scapular dyskinesia. Thirty volleyball players (18 males, 12 females) with scapular dyskinesia with a mean age of 23.4 ± 3.8yıl participated to the study. The presence of scapular dyskinesia was determined by Lateral Scapula Slide Test. Shoulder external –internal rotation muscle strength assessments and active – passive scapular mobility assessments were applied in the first day of the measurement. Correction technique of kinesio tape was applied following assessments. Next day, same measurements were done by using kinesio tape application. Isokinetic muscular strength assessment was performed with Isomed 2000 device in 60° / sec and 180 ° / sec angular velocity. Paired samples T test was used to compare means between related groups. Wilcoxon matched pairs test was used to compare related groups while parametric assumptions were not met. There is a significant increase in external rotation of active-passive shoulder mobility with kinesio tape application (p0.05). Besides, internal rotation muscular strength at the 180 °/sec angular speed was significantly increased with kinesio tape application (p0.05). However, there is no significant increase in muscle strength at the 60 °/sec angular speed (p>0.05). Due to very complex anatomy and biomechanics of the shoulder joint complex, techniques such as kinesiotaping which corrects the biomechanics and maintains the kinematic during overhead activities might be facilitated to shoulder rehabilitation.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectScapular dyskinesiatr_TR
dc.titleSkapular Diskinezisi Olan Voleybol Oyuncularında Kinezyo Bantlamanın Omuz Mobilite ve Izokinetik Kuvvete Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2037tr_TR
dc.bolumFizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı kinezyo bantlama mekanik koreksiyon tekniğinin, voleybol oyuncularında skapular diskinezi varlığında, omuz mobilite ve izokinetik kuvvetine etkisini araştırmaktı. Çalışmaya, yaş ortalaması 23.4 ± 3.8 yıl olan, skapular diskinezi sendromu bulunan, 30 voleybol oyuncusu (18 erkek, 12 kadın) dahil edildi. Skapular diskinezi varlığı Lateral Skapular Slide Test ile tespit edildi. İlk değerlendirme gününde sporcuya hiçbir uygulama yapılmadan omuz internal - eksternal rotasyon kas kuvvet değerlendirmesi, aktif - pasif skapular mobilite ölçümü yapıldı ve skapular koreksiyon kinezyo bantlama uygulandı. 2. gün aynı ölçümler kinezyo bant varlığında tekrarlandı. İzokinetik kassal kuvvet değerlendirmesi Isomed 2000 cihazı ile 60°/sn ve 180°/sn açısal hızlarda yapıldı. Bağımlı grup karşılaştırmalarında, parametrik test varsayımları sağlandığında "İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi"; parametrik test varsayımları sağlanmadığında ise "Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi" kullanıldı. Skapular diskinezi varlığında aktif ve pasif mobilitede eksternal rotasyon parametresinde ve izokinetik kas kuvvetinde 180 °/sn açısal hızda internal rotasyon iş/sporcunun ağırlığı parametreside istatistiksel olarak anlamlı artış vardı (p0.05). 60°/sn açısal hız parametrelerinde ise istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunamadı (p>0.05). Omuz eklem kompleksinin oldukça karmaşık anatomi ve biyomekaniği nedeniyle, kinezyo bantlama gibi biyomekaniği düzelten ve spora özgü baş üzeri aktivite sırasında kinematiği bozmayan teknikler omuz rehabilitasyonunu kolaylaştırmış olabilir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record