Show simple item record

dc.contributor.advisorŞener, Fatma Gültr_TR
dc.contributor.authorYurt, Yasintr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:38:57Z
dc.date.available2015-10-14T13:38:57Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1723
dc.description.abstractOur aim was to compare two different type of insoles which were producted by Cad/Cam and conventional methods on pain, quality of life and physical performance in painful flexible flat foot. 67 people were randomized into three groups; Cad/Cam (n = 22), conventional (n = 22) and plasebo control (n = 21). Visual Analog Scale and Foot Function Index were used to investigate foot pain and Short Form-36 for quality of life at first and after two months. Balance, vertical jump and physiological cost index measurements were used to investigate physical performance with and without insole at the and of treatment. Also insole satisfaction was investigated with Visual analog Scale and a home exercise program was given for all groups. There were no difference at any values between groups before treatment (p > 0.05). There was significant reduction at foot pain and improvement at physical quality of life for all groups (p < 0.05). Pain reduction was significantly higher for intervention groups (p < 0.05). We found no difference between intervention groups at any measurements (p > 0.05). Conventional method got higher satisfaction than plasebo (p < 0.05). We did not found any effect of insoles on balance, vertical jump and physiological cost index (p > 0.05). Only plasebo showed an improvement in vertical jump but the difference was minimal. Our results show that orthotic treatment is an important part of treatment in painful flexible flat foot. Both Cad/Cam and conventional insole types can be prescribed. When side effects of pharmalogical and surgical options are taken into consideration these results of conservative therapy get more valuable. In future studies, to improve effect of treatment a comprehensive physiotherapy and rehabilitation program with a corrective insole could be more effective.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectFlat foottr_TR
dc.titleCad Cam ve Geleneksel Yöntemlerle Üretilmiş Iki Farklı Tabanlık Uygulamasının, Ağrılı Esnek Düz Tabanlı Bireylerde Ağrı, Yaşam Kalitesi ve Fiziksel Performans Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.callno2015/1792tr_TR
dc.bolumFizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetAmacımız Cad/Cam ve geleneksel yöntemlerle üretilen iki farklı tabanlık uygulamasının ağrılı, esnek düz tabanlı bireylerde; ağrı, yaşam kalitesi ve fiziksel performans üzerine etkilerini karşılaştırmaktı. 67 birey; Cad/Cam (n = 22), geleneksel (n = 22) ve plasebo kontrol (n = 23) şeklinde 3 gruba rastgele dağıtıldı. İlk ve iki ay sonra yapılan ikinci ölçümlerde, ayak ağrısı Görsel Analog Sakalası ve Ayak Fonksiyon İndeksi ile, yaşam kalitesi ise Kısa Form-36 ile değerlendirildi. Fiziksel performans değerlendirmesi amacıyla iki aylık takip sonunda, tabanlıklı ve tabanlıksız olarak denge, dikey sıçrama ve fizyolojik harcama indeksi ölçümleri yapıldı. Ayrıca her gruba egzersiz programı verildi ve tedavi sonrasında görsel analog skalası ile tabanlık memnuniyeti sorgulaması yapıldı. Tedavi öncesinde gruplar arası ölçümlerde fark yoktu (p > 0.05). Her grupta tedavi sonrası ayak ağrısında anlamlı bir azalma, fiziksel yaşam kalitesinde anlamlı bir artış görüldü (p < 0.05). Ağrı şiddetindeki azalma müdahale gruplarında anlamlı olarak daha fazlaydı (p < 0.05). Müdahale gruplarının tedavi sonrası ağrı şiddeti ölçümleri arasında ise bir fark bulunmadı (p > 0.05). Geleneksel yöntemin memnuniyet sonucu plaseboya göre daha yüksekti (p < 0.05). Tabanlıkların denge, dikey sıçrama ve fizyolojik harcama indeksi ölçümlerine bir etkisi bulunmadı (p > 0.05). Sadece plasebo grubunun dikey sıçrama değerlerinde minimal bir artış vardı. Sonuçlarımız ortez tedavisinin ağrılı esnek düz tabanlı bireylerde tedavinin önemli bir parçası olduğunu göstermektedir. Cad/Cam ve geleneksel yöntemlerin her ikisi de tedavide kullanılabilir. Konservatif tedavideki bu başarı oranı, farmakolojik ve cerrahi seçeneklerin yan etkileri göz önüne alındığında daha bir önem kazanmaktadır. İleriki çalışmalarda, düzeltici bir tabanlık ile birlikte kapsamlı bir fizyoterapi ve rehabilitasyon programının uygulanması daha etkili olabilir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record