Show simple item record

dc.contributor.advisorYurdugül, Haliltr_TR
dc.contributor.authorYaşar, Seviltr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:11:40Z
dc.date.available2015-10-15T06:11:40Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1727
dc.description.abstractThe aims of this research are to examine the reasons for students‟ tendency to the cyberloafing activities instead of their learning tasks engaging in, and to evaluate the relationships their between cyberloafing activities, locus of control and attitudes towards computer laboratory. Furthermore, the goal is to provide suggestions that would help students participate in learning activities according the presented student profile. Correlational research method was used in the study. The participants of the study consisted of 215 undergraduate students, % 48 of whom were female, % 52 of whom were male. In order for students to respond to the survey tool of cyberloafing activities and reasons of application for cyberloafing activities, students who were chosen from every class level that had learning experience at least for one term in a computer laboratory. Therefore, students responded to the questions in measurement tools according to their experiences in the computer laboratories.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectCyberloafingtr_TR
dc.titleÜniversite Öğrencilerinin Denetim Odağı ve Bilgisayar Laboratuvarına Yönelik Tutumlarının Siberaylaklık Davranışlarına Etkisitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.callno2013/176tr_TR
dc.bolumBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı, öğrencilerin kendilerine verilen öğrenme görevleri yerine siberaylaklık etkinliklerine yönelme nedenlerini ortaya koymak, bununla birlikte siberaylaklık etkinlikleri ile denetim odağı ve bilgisayar laboratuvar ortamlarına yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca ortaya konan öğrenci profiline göre siberaylak olan öğrencilerin öğretim etkinliklerine katılımını sağlamaya dönük öneriler geliştirmektir. Araştırmada ilişkisel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırma grubunu %48‟i kadın, %52‟si erkek olmak üzere 215 lisans öğrencisi oluşturmuştur. Öğrencilerin siber aylaklık etkinlikleri ve siber aylaklık etkinliklerine başvurma nedenleri ölçme araçlarını cevaplayabilmeleri için bilgisayar laboratuvarında en az bir öğretim döneminde öğrenme yaşantısı geçirmiş olan her sınıf düzeyinden öğrenci seçilmiştir. Böylece öğrencilerin ölçme araçlarındaki sorulara bilgisayar laboratuvarlarındaki yaşantılarına göre cevap vermeleri sağlanmıştır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record