Show simple item record

dc.contributor.advisorErdem, Mukaddestr_TR
dc.contributor.authorKadir Pala, Ferhattr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:11:41Z
dc.date.available2015-10-15T06:11:41Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1729
dc.description.abstractThe aim of the study is to develop and to investigate effects of multimedia based discussions supported online learning environment. The developed online learning environment provides many opportunities such as writing comments, adding audio or visual material to make comments and reading, watching or listening to existing comments according to individual differences of learners. The study group consisted of 63 seniors who were enrolled in Project Development and Management – II course. The study was implemented at last 8 weeks of 2011-2012 Academic year s spring semester. The study consists of five sub problems. These are learners opinions on online learning environments and the properties of developed environment, online participation status of learners, relationships among online participation variables, effects of blended learning model on academic achievement and relationships between online participation variables and academic achievement...tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectMultimedia based online discussionstr_TR
dc.titleÇoklu Ortam Tabanlı Tartışmalarla Desteklenmiş Çevrimiçi Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Sınanmasıtr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.callno2014/872tr_TR
dc.bolumBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı çoklu ortam tabanlı tartışmalarla desteklenmiş bir çevrimiçi öğrenme ortamının geliştirilmesi ve etkililiğinin sınanmasıdır. Geliştirilen ortam ile bireysel farklılıklara uygun, öğrenenlerin yazarak, görsel veya işitsel materyal ekleyerek yorum yapabilme ve var olan yorumları okuyarak, izleyerek ve dinleyerek takip edebilmelerine imkân sağlanmıştır.Araştırmanın çalışma grubunu Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü lisans programında öğrenim gören son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır (n=63). Çalışmanın uygulaması 2011-2012 Öğretim yılında Proje Geliştirme ve Yönetimi – II dersi kapsamında 14 haftalık ders döneminin son 8 haftalık kısmında yapılmıştır. Çalışma kapsamında öğrenenlerin görüşleri ve geliştirilen ortamın özellikleri, öğrenenlerin bu ortamdaki katılım durumları, katılım değişkenleri arasındaki ilişki, karma öğrenme sürecinin başarıya etkisi ve katılım durumlarıyla başarı arasındaki ilişki incelenmiştir....tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record