Show simple item record

dc.contributor.advisorAltun, Ariftr_TR
dc.contributor.authorGüzin Mazman, Sacidetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:11:42Z
dc.date.available2015-10-15T06:11:42Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1732
dc.description.abstractThis study is aimed to determine the effects of cognitive based individual differences along with the other demographic characteristics on undergraduate students programming performance and to model the programming performance based on the cognitive factors related to programming. Considering the spatial ability and the working memory variables as cognitive and self-efficacy, gender, prior experience and university variables as non-cognitive individual differences, this study is designed to address how much of variance of programming performance is predicted and what the importance rank of those variables are.The study group included 129 sophomores who were enrolled in Programming Language-I course at the Computer Education and Instructional Technologies Department in three different universities located in Ankara.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectProgrammingtr_TR
dc.titleProgramlama Performansını Etkileyen Faktörlerin Bilişsel Tabanlı Bireysel Farklılıklar Temelinde Modellenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/773tr_TR
dc.bolumBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı programlama performansına etki eden bilişsel faktörlere ilişkin bir model geliştirerek, bu performans üzerindeki bilişsel tabanlı bireysel farklılıkların etkisini diğer demografik özelliklerin etkisi ile birlikte ortaya koymaktır. Çalışmada bilişsel tabanlı bireysel farklılıklardan uzamsal beceri ve çalışma belleği ele alınarak, bu becerilerin öz yeterlilik, cinsiyet, ön deneyim ve üniversite değişkenleri ile birlikte programlama performansının ne kadarını yordadığı ve bu sürece anlamlı katkıda bulunan değişkenlerin önem sıraları ortaya konulmuştur.Çalışma üç farklı üniversitedeki Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (BÖTE) bölümü 2. sınıf öğrencilerinden Programlama Dilleri-I dersine kaydolan toplam 129 lisans öğrencisi ile yürütülmüştür.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record