Show simple item record

dc.contributor.advisorTüzün, Hakantr_TR
dc.contributor.authorÇınar, Murattr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:11:42Z
dc.date.available2015-10-15T06:11:42Z
dc.date.issued2012tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1733
dc.description.abstractIn this study, through analyzing the process of converting the existing courses to online format and sharing the experiences of unique design, a design model is suggested, which aims to help individuals willing to convert courses to online format. The participants were 13 graduate students (M.A., and Ph.D.) who enrolled in the postgraduate course “CEIT-620 Course Design in Distance Education” offered by the department of Computer Education and Instructional Technology (CEIT) at Hacettepe University. Using the formative research, one of the qualitative research methods, the study investigated the process in which two research teams converted two existing courses to online format to reveal and verify the elements of the design model. In addition to the log cases kept by the designers, individual and focus group interviews were held during the data collection. In order to collect demographic information, the participants were given a data survey at the very beginning of the design process. The designers’ personal webpages that they created before the study commenced were used in the data analysis. The log cases and the focus group interviews yielded 104 pages of transcripts, which were subjected to content analysis and coded by two researchers concurrently. 77 pages of transcript collected during the individual interviews were used to verify the other data and the elements of the model that emerged at the end of the study. The data collected through the demographic data survey were analyzed calculating frequencies and percentages.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectDistance Educationtr_TR
dc.titleWeb-Tabanlı Derslere Yönelik Tasarım Sürecinin İncelenmesi: Biçimlendrici Araştırma Örneğitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.callno2012/130tr_TR
dc.bolumBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada yerleşik derslerin web ortamına aktarılma süreci incelenip, bu süreçte yaşanılan özgün tasarım deneyimleri paylaşılarak, dersleri internet ortamına taşımayı düşünen kişilere yol gösterecek bir tasarım modeli önerilmiştir. Araştırma grubunu Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümünde lisansüstü seviyede verilen “BTÖ-620 Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı” dersini alan 13 yüksek lisans ve doktora öğrencisi oluşturmuştur. Nitel araştırma yöntemlerinden biçimlendirici araştırma tekniğinin kullanıldığı çalışmada tasarım modeli unsurlarını ortaya çıkarmak ve doğrulamak adına halihazırda verilen iki dersin iki proje takımı tarafından web-tabanlı hale getirilme süreci derinlemesine incelenmiştir. Veri toplama sürecinde tasarımcılar tarafından tutulan seyir defterleri yanında bireysel ve odak grup görüşme tekniklerinden yararlanılmıştır. Demografik bilgilerinin belirlenmesi amacıyla tasarım sürecinin başında katılımcılara bir veri anketi uygulanmıştır. Katılımcıların tasarım sürecinden önce ders kapsamında hazırladıkları kişisel web sayfaları da veri kaynakları arasındadır. Seyir defterleri ve odak grup görüşmeleri verilerinden elde edilen toplam 104 sayfalık transkript iki araştırmacı tarafından eş zamanlı olarak içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record