Show simple item record

dc.contributor.advisorUsluel, Yasemintr_TR
dc.contributor.authorAtman Uslu, Nilüfertr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:11:43Z
dc.date.available2015-10-15T06:11:43Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1736
dc.description.abstractThis study aims to model structure of ICT integration into learning and teaching process. Therefore, a three phase mixed method was utilized in this study. In the first phase, a structural equation model which aims to investigate school and teacher related factors on teachers ICT usage was proposed and tested. In the second phase, teachers opinions related to the current situations about perceived need for professional development, ICT ability, support and barriers were determined. Based upon these points, in the third phase of the study, a professional development program in order to achieve ICT integration was developed. The opinions of the teachers about the program were determined after its implementation.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectIct ıntegratıontr_TR
dc.titleÖğrenme – Öğretme Süreçlerine Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Entegrasyonunu Sağlamaya Yönelik Yapının Modellenmesitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.callno2013/889tr_TR
dc.bolumBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, öğretmenlerin BİT entegrasyonunu gerçekleştirmelerine yönelik yapının modellenmesi amaçlanmıştır. Bunun için tez üç aşamada karma araştırma yöntemi ile yürütülmüştür. Birinci aşamada, okul ve öğretmen düzeyinde faktörlerin öğretmenlerin BİT kullanımlarının üzerindeki etkilerinin incelendiği bir yapısal eşitlik modeli (YEM) ileri sürülmüş ve test edilmiştir. İkinci aşamada öğretmenlerin entegrasyon sürecine ilişkin eğitim gereksinimi, becerileri, destek ve süreçteki engeller konusunda var olan durumları betimlenmiştir. Buradan hareket ederek, araştırmanın üçüncü aşamasında BİT entegrasyonunu gerçekleştirmeye yönelik bir mesleki gelişim programı tasarlanmıştır. Tasarlanan mesleki gelişim programı uygulanmış ve sonrasında öğretmenlerin programa ilişkin görüşleri belirlenmiştir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record