Show simple item record

dc.contributor.advisorAltun, Ariftr_TR
dc.contributor.authorIlgaz, Haletr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:11:43Z
dc.date.available2015-10-15T06:11:43Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1737
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the effect of sustained attention level and usage of different types of contextual cueing on implicit memory performance in e-learning environments. The study group consists of voluntarily 76 undergraduate students who were enrolled in class of 1., 2., 3. and 4. at Hacettepe University, CEIT Department. A computer based test, which was developed in Yale University according to the MOT Paradigm, was used for identifying the sustained attention level of the participants. Some of the participants (N= 15) attended to implementation with computers which have eye tracking device. In this research it isn t found that sustained attention level and usage of different contextual cueing types have a common interaction effect on implicit memory performance. In the analysis which were performed by ignoring the sustained attention levels; it was found that usage of contextual cueing have an effect on implicit memory performance.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectAttentiontr_TR
dc.titleE-Öğrenme Ortamları İçin Sürdürülebilir Dikkat Düzeyi İle Bağlamsal İpucu Kullanımının Örtük Bellek Performansına Etkisitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.callno2013/883tr_TR
dc.bolumBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın temel amacı e-öğrenme ortamlarında farklı sunum türlerindeki bağlamsal ipucu kullanımının yine farklı sürdürülebilir dikkat düzeylerindeki bireylerin örtük bellek performanslarına olan etkisini araştırmaktır. Çalışma, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Eğitimi Teknolojileri bölümü 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 76 öğrencinin gönüllü katılımı ile yürütülmüştür. Katılımcıların sürdürülebilir dikkat düzeylerini belirlemek amacıyla Yale Üniversitesi nde Çoklu Nesne Takibi Paradigmasına göre geliştirilmiş olan bilgisayar tabanlı bir test kullanılmıştır. Katılımcılardan 15 i de göz izleme cihazının bulunduğu bilgisayarda uygulamaya katılmışlardır. Araştırmada; bireylerin örtük bellek performansında sürdürülebilir dikkat ve bağlamsal ipucu kullanımının ortak bir etkisi bulunmamıştır. Sürdürülebilir dikkat düzeyi göz ardı edilerek yapılan analizlerde bağlamsal ipucu kullanımının örtük bellek performansı üzerinde etkili olduğu bulunmuştur.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record