Show simple item record

dc.contributor.advisorAkkoyunlu, Bukettr_TR
dc.contributor.authorCoşkun, Hüsna İremtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:11:43Z
dc.date.available2015-10-15T06:11:43Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1738
dc.description.abstractLearning environments that address more than one sense organ and take learning characteristics into consideration affect students achievement positively. With the rapid development in technology, interactive technologies used in learning environment affect students achievement as well.The aim of this study is to determine the relationship amongst students learning style, cognitive load, and academic achievement in three-dimensioned multi-media environments.In the study, correlational design was used. A total of 42 fifth grade middle school students enrolled in a private school in the fall semester of 2014-2015 academic year composed the study group of this study. Implementation was carried out in the context of urinary system of science and technology course. As data collection tools, the scale of cognitive load, urinary system achievement test, and Pat Wyman personnel learning style inventory were employed.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectThree dimensional classroomtr_TR
dc.titleÜç Boyutlu Çoklu Ortamlarda Öğrencilerin Öğrenme Stilleri, Bilişsel Yükleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.callno2015/1824tr_TR
dc.bolumBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBirden fazla duyu organına hitap eden ve öğrenen özelliklerini dikkate alan öğrenme ortamları öğrencilerin başarısını olumlu yönde etkilemektedir. Teknolojideki hızlı gelişmelerle birlikte öğrenme ortamlarında kullanılan etkileşimli teknolojiler de öğrencilerin ders başarılarını etkilemektedir.Bu çalışmanın amacı, üç boyutlu çoklu ortamlarda öğrencilerin öğrenme stilleri, bilişsel yükleri ve akademik başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemektir.Çalışmanın araştırma yöntemi ilişkisel tarama modelidir. Çalışma grubunu 2014–2015 eğitim öğretim yılı güz döneminde, özel bir okulda öğrenim gören 42 ortaokul 5. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Uygulama Fen ve Teknoloji dersinin boşaltım sistemi konusu bağlamında gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçları olarak; Bilişsel Yük Ölçeği, Boşaltım Sistemleri Başarı Testi ve Pat Wyman Kişisel Öğrenme Stilli Envanteri nden yararlanılmıştır. Veriler; betimsel istatistikler, tek yönlü ANOVA ve Pearson Korelasyon testi ile analiz edilmiştir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record