Show simple item record

dc.contributor.advisorGelbal, Selahattintr_TR
dc.contributor.authorÖzdemir, Atillatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:11:44Z
dc.date.available2015-10-15T06:11:44Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1739
dc.description.abstractIn this research, prediction power of students 7th to 12th grade scores on 2013 Higher Education Exam was investigated.The population of this study consisted of students in Ankara city, who took an Higher Education Exam in 2013. The sample of the study consisted of 533 students who took an Higher Education Exam in 2012-2013 of the academic year. In this research, it was examined how well the the achivement scores from middle school to high school of same students predicts the subtests in higher education exam. In this research multiple regression analysis has been used. Multiple regression analysis gives the opportunity to comment by the predictor variables of the dependent variable in the total variance and statistical significance of the explained variance and also relationship and the direction between the predictor variables and the dependent variable.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectMultiple regression analysistr_TR
dc.titleİlköğretim ve Ortaöğretim Başarı Ölçülerinin Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanlarını Yordama Gücütr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1272tr_TR
dc.bolumBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada; 2013 yılında YGS ye giren öğrencilerin bu sınavdaki alt testlerle ilgili 7-12 sınıf yıl sonu başarı puanlarının YGS alt testi ham puanlarını yordama gücüne bakılmıştır.Bu çalışmanın evrenini, 2013 yılında Ankara ilinde YGS ye giren öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, Ankara ilinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında YGS ye giren 533 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada aynı öğrenciye ait ilköğretim ve ortaöğretim yıl sonu başarı puanlarının yükseköğretime geçiş sınavındaki alt testleri yordama gücüne bakılmıştır.Araştırma sorularını yanıtlamak üzere çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Çoklu regresyon analizi, yordayıcı değişkenler tarafından bağımlı değişkende açıklanan toplam varyansın yorumlanmasına, açıklanan varyansın istatistiksel olarak anlamlılığına ve yordayıcı değişkenlerle bağımlı değişken arasındaki ilişkinin yönüne ilişkin yorum yapma olanağı verir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record