Show simple item record

dc.contributor.advisorTüzün, Hakantr_TR
dc.contributor.authorDoğan, Hatice Gökçe Bilgiçtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:11:45Z
dc.date.available2015-10-15T06:11:45Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1745
dc.description.abstractThis study proposed to determine the main components needed in web-based distance education programs in order to improve the effectiveness of today s increasing number of web-based distance education programs.Formative method, out of several qualitative research patterns, was selected and adopted to thoroughly analyse web-based distance education programs.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectDistance educationtr_TR
dc.subjectUzaktan eğitim
dc.subjectWeb tabanlı uzaktan eğitim
dc.subjectYükseköğretim
dc.subjectProgram tasarımı
dc.subjectWeb-based distance education
dc.subjectProgram design
dc.subjectHigher education
dc.subjectProgram development.
dc.titleYükseköğretim Kurumlarında Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Programları Bileşenleri: Uygulamalar Ve Sorun Alanlarıtr_TR
dc.title.alternativeWeb-Based Dıstance Educatıon Program Components In Hıgher Educatıon Instıtutes: Practıces And Problem Areas
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2014/1690tr_TR
dc.bolumBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada günümüzde sayıları hızla artan web tabanlı uzaktan eğitim programlarının daha etkin bir hale getirilmesi için web tabanlı uzaktan eğitim programlarında bulunması gereken ana bileşenlere yönelik bir öneri ortaya konarak bu bileşenlere ait alt ölçütlerin tanımlanması yapılmıştır.Araştırma deseni olarak nitel araştırma yöntemlerinden biçimlendirici (formative) araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu web tabanlı uzaktan eğitim hizmeti sunan 4 yükseköğretim kurumu oluşturmaktadır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record