Show simple item record

dc.contributor.advisorUsluel, Yasemin Koçaktr_TR
dc.contributor.authorKeskin, Sinantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:11:46Z
dc.date.available2015-10-15T06:11:46Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1751
dc.description.abstractAim of this study is to investigate teachers , prospective teachers and students purposes of Facebook usage and adoption process comparatively. It was also aimed to determine predictability of items in adoption process of Facebook by teachers, teacher candidates and students on purposes of Facebook usage. This research designed according to descriptive and correlational research method. 901 Facebook users participated in this research. 365 of them are teachers, 313 of them are prospective teachers, and 223 of them are students. Data were collected using a personal information form, Social Networking Adoption Scale (Usluel and Mazman, 2009) and Purposes of Facebook Use Scale (Usluel, Demir and Çınar, 2014. Data are gathered in online environment. In data analysis descriptive statistics, one-way analysis of variance (ANOVA) and multiple regression analyses were used.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectSocial networktr_TR
dc.titleÖğretmen, Öğretmen Adayı ve Öğrencilerin Sosyal Ağları Benimseme Süreçleri ve Kullanım Amaçlarının Incelenmesitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.callno2014/1204tr_TR
dc.bolumBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı öğretmenler, öğretmen adayları ve öğrencilerin Facebook u kullanım amaçlarını ve benimseme süreçlerini karşılaştırmalı olarak incelemektir. Ayrıca öğretmen, öğretmen adayı ve öğrencilerin Facebook u benimseme sürecinde yer alan ögelerin kullanım amaçlarını yordayıcılığı karşılaştırmalı olarak ortaya konulmuştur.Betimsel ve ilişkisel araştırma yöntemlerine göre desenlenmiş olan bu araştırmaya 365 öğretmen, 313 öğretmen adayı, 223 öğrenci olmak üzere toplam 901 Facebook kullanıcısı katılmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasında, kişisel bilgi formu, Sosyal Ağların Benimsenmesi Ölçeği (Usluel ve Mazman, 2009), Sosyal Ağların Kullanım Amaçları Ölçeği (Usluel, Demir ve Çınar, 2014) kullanılmıştır. Veriler çevrimiçi ortamda toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record