Show simple item record

dc.contributor.advisorUsluel, Yasemin Koçaktr_TR
dc.contributor.authorAkın, Tayfuntr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:11:47Z
dc.date.available2015-10-15T06:11:47Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1760
dc.description.abstractIn this study, the effect of QR (Quick Response) application on retention and achievement.The research group is 50 ninth grade students who take Information and Communication Technologies course in an Anatolian high school. Experimental group consists of 27 students, and control group consists of 23 students. Personal information form and hardware achievement test were used to gather information about students. At the end of the study, it was seen that there is a significant improvement with respect to achievement and retention in both experimental and control group. It was found that even though average score of experimental group is higher than control group with regard to difference in achievement, there is no significant difference in achievement in groups.Although average score of experimental group is higher than average score of control group with respect to retention, it was found that there is no significant difference in groups.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectMobile learningtr_TR
dc.titleKarekod Destekli Öğrenme Materyalinin Erişi ve Kalıcılığa Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1239tr_TR
dc.contributor.departmentoldBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada, karekod uygulamasının erişi ve kalıcılık üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma grubu, bir Anadolu lisesindeki Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi ni alan toplamda 50 dokuzuncu sınıf öğrencisinden oluşmaktadır.Deney grubu 27 öğrenciden, kontrol grubu 23 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanması için kişisel bilgi formu ve donanım erişi testi kullanılmıştır Araştırmanın sonucunda deney ve kontrol grubunun her ikisinde de erişi ve kalıcılık açısından anlamlı bir gelişmenin olduğu görülmüştür. Ortalama fark puanları açısından deney grubu ortalama puan olarak kontrol grubuna göre daha yüksek çıksa da gruplar arasında erişi açısından anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Kalıcılık açısından deney grubu ortalama puan olarak kontrol grubuna göre daha yüksek çıksa da gruplar arasında kalıcılık açısından anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record