Show simple item record

dc.contributor.advisorKavak, Yükseltr_TR
dc.contributor.authorAteş, Haydartr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:14:47Z
dc.date.available2015-10-15T06:14:47Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1775
dc.description.abstractIn this study; it is aimed to analyze the higher education financial systems in OECD countries and compare them with the current system in Turkey, then to improve an applicable financial model for Turkish higher education system, besides to improve some proposals for higher education administration system and campus system which are related with financial system to improve efficiency and productivity of financial resources.First of all, the place and importance of university education in education system, its history, the development of financial techniques, the fundamental factors affecting the education and the financial system currently used in the developed countries have been summarized. Later, the higher education systems of some OECD countries with Turkey have been analyzed in general and their financial systems have been analyzed in details.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectComparative higher education systemtr_TR
dc.titleOecd Ülkeleri İle Türkiye'nin Yükseköğretim Finansman Sistemlerinin Karşılaştırılması ve Türkiye İçin Bir Finansman Modeli Önerisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/794tr_TR
dc.contributor.departmentoldEğitim Bilimleri Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada; OECD ülkelerinin yükseköğretim finansman sistemlerinin incelenmesi ve Türkiye de uygulanan sistem ile karşılaştırılarak, Türkiye için uygulanabilir, tahsis edilen mali kaynakların etkin olarak kullanılmasına esas bir yükseköğretim finansman modeli önerisi geliştirilmesi ile finansmanın verimli olarak kullanılabilmesi için alınması gereken yönetsel ve fiziki yerleşime ilişkin öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır.Bu amaçla; öncelikle yükseköğretimin eğitim sistemindeki yeri ve önemi, tarihsel gelişimi, süreç içerisinde finansman yöntemlerindeki gelişmeler, eğitimin finansmanını etkileyen temel unsurlar ve gelişmiş ülkeler tarafından halen uygulanan yükseköğretim finansman sistemleri genel olarak özetlenmiştir. Sonrasında, Türkiye ile seçilmiş OECD ülkelerinin yükseköğretim sistemleri genel hatlarıyla, finansman yöntemleri ise detaylı olarak ele alınmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record