Show simple item record

dc.contributor.advisorBilge, Filiztr_TR
dc.contributor.authorArslangiray, Nermintr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:14:48Z
dc.date.available2015-10-15T06:14:48Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1784
dc.description.abstractThe current study investigated relationship between university students bodyimage, attachment styles (anxiety and avoidance) and gender roles (egalitarian andtraditional). It furthermore explored the impact of gender, age, education level ofmother and father on body image. The sample of the research consisted of 427students from Hacettepe University, Middle East Technical University andBaşkent University. The Body Esteem Scale, Experiences in Close RelationshipsII and Socialization of Gender Roles-SGNS were used for data collection. APersonal Information Form was developed by the researcher in order to obtaininformation on students socio-demographic characteristics.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectBody ımagetr_TR
dc.titleÜniversite Öğrencilerinde Beden İmajının Yordayıcıları Olarak Bağlanma Stilleri ve Toplumsal Cinsiyet Rolleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/459tr_TR
dc.bolumEğitim Bilimleri Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada üniversite öğrencilerinin beden imajları ile bağlanma stilleri (kaçınmave kaygı) ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algıları (geleneksel ve eşitlikçi)arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Ek olarak, araştırmada öğrencilerin cinsiyeti, yaşı,annelerinin ve babalarının eğitim düzeyinin beden imajı üzerindeki etkisine bakılmıştır.Araştırmaya Hacettepe, Orta Doğu Teknik ve Başkent Üniversitesi nden toplam 427öğrenci katılmıştır. Veri toplama araçları olarak Beden Değerlendirme Ölçeği (TheBody Esteem Scale), Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (YİYE-II -Experiences inClose Relationships II), Toplumsal Cinsiyet Oluşumu Ölçeği (Socialization of GenderRoles-SGNS) kullanılmıştır. Aynı zamanda öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerinibelirlemek amacıyla araştırmacı tarafından Kişisel Bilgi Formu geliştirilmiştirtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record