Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Ibrahimtr_TR
dc.contributor.authorAvcı, Özlem Haskantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:14:51Z
dc.date.available2015-10-15T06:14:51Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1812
dc.description.abstractThe purpose of this study is to evaluate the effects of the marriage preparation program on dyadic relationship and relationship stability of university students. An experimental design, based on pre-test, post-test and follow up test with control group was used in the study. In line with the purpose of the study, the area in which university students encounter problems during their romantic relationships, the area in which they expect to encounter problems during marriage and the issues on which they request training before marriage were evaluated. For this purpose, a semi-structured interview form was applied on 366 university students and the answers were assessed by help of the content analysis method.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectMarriage preperation programtr_TR
dc.titleEvliliğe Hazırlık Programının Çift Ilişkileri ve İlişki İstikrarı Üzerindeki Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/940tr_TR
dc.bolumEğitim Bilimleri Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı, Evliliğe Hazırlık Programı nın üniversite öğrencilerinin çift ilişkileri ve ilişki istikrarı üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırmada ön test son test izleme testi kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, öncelikle bireylerin romantik ilişkilerinde problem yaşadıkları alanlar; evlendikten sonra problem yaşayacaklarını düşündükleri alanlar ve evlenmeden önce eğitim almak istedikleri konular değerlendirilmiştir. Bu amaçla 366 üniversite öğrencisine uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen yanıtlar içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record