Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Ali Ekbertr_TR
dc.contributor.authorKarahancı, Ebrutr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:17:11Z
dc.date.available2015-10-15T06:17:11Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1870
dc.description.abstractThe purpose of this study was to analyse the responds of the classroom teachers to minor misbehaviours of students. It was also aimed at finding out whether the responds of the teachers to such behaviours are differentiated according to the personal characteristics such as gender, age, seniority and educational institutions, level of class and structure of school or not. The data were collected from two primary schools in Kars province selected by extreme case sampling method in the education period of 2011-2012. 14 classroom teachers (9 male, 5 female) and 120 primary school students (1.,2.,3.,4. and 5.classes) have participated in the study. Qualitative research method was used in the research and interviews have been made in this frame. In collecting data interviewing form developped by the researcher was used. In the analyse of the data gained from research, content analyse was used.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectClassroom teachertr_TR
dc.titleSınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Düşük Düzeyde İstenmeyen Davranışlarına Yönelik Tepkilerinin Nitel Bir Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/524tr_TR
dc.bolumİlköğretim Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin düşük düzeyde istenmeyen davranışlarına yönelik tepkilerini analiz etmektir. Bu temel amaç doğrultusunda, sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin düşük düzeyde istenmeyen davranışlarına yönelik tepkilerinin; cinsiyet, yaş, kıdem ve öğretmenlik mesleği eğitiminin alındığı kurumun niteliği gibi kişisel özellikler ile sınıf düzeyi ve okulun yapısı ve özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmıştır. Araştırma, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Kars ili merkezinden uç örneklem yöntemi ile seçilen iki ilköğretim okulundan 9 u erkek, 5 i kadın toplam 14 sınıf öğretmeni ve 120 ilköğretim öğrencisi (1.,2.,3.,4. ve 5.sınıf) ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Verilerin toplanmasında, araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record