Show simple item record

dc.contributor.advisorKaptan, Fitnattr_TR
dc.contributor.authorBatı, Kaantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:17:13Z
dc.date.available2015-10-15T06:17:13Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1890
dc.description.abstractThe effect of model-based science education program based on skills of constructing, testing and revising of mental, expressed and consensus models in middle school science education, students views about nature of science and critical thinking abilities were tested, students and teachers views in terms of effectiveness of this process were analyzed in this research. Concurrent Triangulation Design as a mixed research methodology was used via using quasi-experimental study with control group and observational case study concurrently for this purpose. Three science education teachers and totally 114 students from 60 experiment and 54 control groups from three different schools were attained this research study. Qualitative and quantitative data collection tools were used together.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectScience educationtr_TR
dc.titleModellemeye Dayalı Fen Eğitiminin Etkililiği; Öğrencilerin Bilimin Doğası Görüşleri İle Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.callno2014/1606tr_TR
dc.bolumİlköğretim Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada, ilköğretim fen eğitiminde zihinsel, paylaşılan ve uzlaşılan modeller oluşturma, modelleri test etme ve revize etme becerilerini temele alan Modellemeye Dayalı Fen Eğitimi Programının (MDFEP), ilköğretim öğrencilerinin bilimin doğasına ilişkin görüşleri ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi ile öğretmen ve öğrencilerin sürecin etkililiğine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırmada karma yöntemin Eşzamanlı Üçgenleme Deseni, yarı deneysel yöntemin ön test son test kontrol gruplu deseni ile Gözlemsel Durum Çalışmasının eş zamanlı olarak yürütülmesi ile uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, üç farklı okuldan seçilen 60 deney ve 54 kontrol olmak üzere toplam 114 ilköğretim 7. Sınıf öğrencisi ve iki fen ve teknoloji öğretmeninden oluşturmuştur. Araştırma kapsamında nitel ve nicel veri toplama araçları birlikte kullanılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record