Show simple item record

dc.contributor.advisorŞen, Ahmet Ilhantr_TR
dc.contributor.authorEkinci, Serkantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:19:14Z
dc.date.available2015-10-15T06:19:14Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1913
dc.description.abstractThe main purpose of this study was to investigate 12th grade students cognitive structures about the atom concept with the help of concept mapping, semi structured interview, and drawing tools. 299 students from five schools in Ankara (four schools were state high schools, one was a private high school) were involved in this study in the fall and spring semesters of 2013-2014 academic year. The students had drawn concept maps. In addition, 37 students, randomly selected among 299 students, have involved in semi structured interviews and drew an image of an atom on a piece of paper.The results obtained from the analysis of all three assessment tools revealed that most students conceived the atom s structure in terms of classical and or semi classical atomic models. In particular, the results indicated that the Bohr model had a strong influence on students cognitive structures.tr_TR
dc.language.isoİngilizcetr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectAtomtr_TR
dc.titleInvestigating 12Th Grade Students' Cognitive Structures About The Atom Concept Using Different Assessment Toolstr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.callno2015/1750tr_TR
dc.bolumOrta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın temel amacı, 12. sınıf lise öğrencilerinin atom kavramı hakkındaki bilişsel yapılarını kavram haritalama, yarı yapılandırılmış görüşme ve çizim yöntemleri yardımıyla araştırmaktır. Çalışmaya, 2013-2014 eğitim öğretim yılı güz ve bahar döneminde Ankara ilindeki 4 devlet lisesi ve 1 vakıf lisesinde okuyan toplam 299 öğrenci katılmış ve bu öğrenciler atom kavramıyla ilgili kavram haritası oluşturmuşlardır. Ayrıca, kavram haritası çizen 299 öğrenci arasından rastgele seçilen 37 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve görüşmelerin bitiminde öğrencilerden atomun yapısını çizmeleri istenmiştir.Her üç yöntemden elde edilen analiz sonuçları, öğrencilerin önemli bir bölümünün atomun yapısını klasik ve veya yarı klasik modellere ait özellikler çerçevesinde ele aldıklarını göstermiştir.Atom modellerinden özellikle Bohr atom modelinin birçok öğrencinin bilişsel yapısına güçlü bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record