Show simple item record

dc.contributor.advisorŞen, Ahmet İlhantr_TR
dc.contributor.authorEryılmaz, Özlemtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:19:14Z
dc.date.available2015-10-15T06:19:14Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1915
dc.description.abstractIn the present study, the effects of teaching modern physics subjects with two different physics course books on students achievement, problem solving skills and attitudes were investigated. One of these books was written based on 2011 physics curriculum put into effect in 2005 as a result of educational reconstruction efforts and the other one was written based on the former curriculum followed prior to 2005. Moreover, the suitability of the modern physics sections of the course books used in the study for the curriculums was also evaluated and differences were sought between the two course books in terms of their didactic and evaluation and assessment characteristics. Within the context of the study, modern physics achievement test, problem solving inventory and scale of attitudes towards the course of physics were administered to 11th graders subject to the 2011 physics curriculum and 12th graders subject to the former curriculum.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectPhysics educationtr_TR
dc.titleLise Modern Fizik Konularının İki Farklı Öğretim Programına Göre Öğrenilme Durumlarının Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.callno2014/1475tr_TR
dc.bolumOrta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, 2005 yılında ortaöğretimde yeniden yapılanma süreciyle uygulamaya koyulan 2011 yılı fizik öğretim programı ve 2005 yılı fizik öğretim programı temel alınarak hazırlanmış iki farklı ders kitabının modern fizik konularının öğretiminin öğrencilerin başarı, problem çözme becerisi ve tutumlarındaki etkileri incelenmiştir. Aynı zamanda çalışmada kullanılan ders kitaplarının modern fizik bölümlerinin öğretim programlarına uygunluğu değerlendirilmiş ve iki ders kitabının didaktik ve ölçme değerlendirme özellikleri açısından arasındaki farklılıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında 2011 yılı programında öğrenim gören 11. sınıf ve 2005 yılı öğretim programında öğrenim gören 12. sınıf öğrencilerine modern fizik başarı testi, problem çözme envanteri ve fizik dersine yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record