Show simple item record

dc.contributor.advisorGürçay, Deniztr_TR
dc.contributor.authorÖztürk, Haticetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:19:14Z
dc.date.available2015-10-15T06:19:14Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1917
dc.description.abstractThe main purpose of this study was to compare the effectiveness of multiple intelligences based instruction over traditionally designed instruction on ninth grade students achievement in the unit of force and motion and attitude toward this unit. 95 ninth grade students from two different school taught by the same teacher at two public vocational high schools in Kalecik were enrolled in the study during the first semester of 2013-2014 academic years. The classes were randomly assigned as control group and experimental group. While control group students were instructed by traditionally designed physic instruction, the experimental group students were instructed with multiple intelligences based on instruction during six weeks. Force and motion achievement test, attitude scale towards force and motion and multiple intelligences survey were given to both group as a pre-test and post-test.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectMultiple intelligences based instructiontr_TR
dc.titleÇoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Fizik Başarısına ve Fizik Dersine İlişkin Tutumlarına Etkisinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1429tr_TR
dc.bolumOrta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı, çoklu zeka kuramına dayalı öğretimsel uygulamaların geleneksel öğretime kıyasla, dokuzuncu sınıf öğrencilerinin kuvvet ve hareket ünitesine ilişkin başarı ve tutumlarına etkisinin araştırılmasıdır.Araştırmanın örneklemini Ankara ili Kalecik ilçesi 2013-2014 eğitim öğretim yılı güz döneminde Kalecik Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ve Kalecik Şehit Mehmet Yıldırım Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi nde öğrenim gören 95 dokuzuncu sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Deney grubunda her iki okuldan da birer sınıf olmak üzere iki sınıfta öğrenim göre 45 öğrenci, kontrol grubunda her iki okuldan da birer sınıf olmak üzere iki sınıfta öğrenim gören 50 öğrenci yer almaktadır. Araştırmanın deseni ön test- son test kontrol gruplu yarı deneysel desendir. Araştırmanın hipotezlerinin test etmek için üç adet veri toplama aracı kullanılmıştır. Bu araçlardan birincisi öğrencilerin kuvvet ve hareket ünitesindeki başarılarını ölçmek amacıyla kullanılan kuvvet ve hareket başarı testidir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record