Show simple item record

dc.contributor.advisorMirici, Ismail Hakkıtr_TR
dc.contributor.authorDoğan, Gizemtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:21:21Z
dc.date.available2015-10-15T06:21:21Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1931
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate EFL Instructors’ perception and practices on learner autonomy at the School of Foreign Languages at nine geographically diverse public Turkish universities. In the study, mixed methods approach was adopted. The study was conducted with 96 EFL Instructors and the data were collected through a questionnaire and interviews. The findings of this study revealed that the instructors had highly positive views on different aspects of learner autonomy. They stated that learner autonomy should be developed in the learning process by involving learners in decisions taken and they were of the opinion that they developed learner autonomy in their learners. Although they were positive about the desirability of nearly all aspects of learner autonomy, it was found out that they did not perceive it as much feasible as they perceived it desirable.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectLearner autonomytr_TR
dc.titleEfl Instructors' Perception and Practices on Learner Autonomy in Some Turkish Universitiestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/1948tr_TR
dc.bolumYabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı coğrafi olarak farklı bölgelerdeki dokuz üniversitenin Yabancı Diller Yüksek Okulundaki İngilizce okutmanlarının öğrenen özerkliğine yönelik algı ve uygulamalarını araştırmaktır. Bu çalışmada, karma yöntemli bir yaklaşım benimsenmiştir. Çalışma, 96 İngilizce Okutmanı ile gerçekleştirilmiş ve çalışmaya ait veriler anket ve röportajlar aracılığıyla toplanmıştır. Bu çalışmanın bulguları, okutmanların, öğrenen özerkliğinin farklı açılarına yönelik oldukça olumlu görüşlere sahip olduklarını ortaya çıkarmıştır. Öğrencilerin alınan kararlara katılmaları aracılığıyla öğrenme süreci içerisinde öğrenen özerkliğinin geliştirilmesi gerektiğini ve öğrencilerinde öğrenen özerkliği geliştirdiklerine inandıklarını dile getirmişlerdir. Öğrenen özerkliğinin neredeyse bütün yönleriyle arzu edilebilir olduğu konusunda olumlu olmalarına karşın, onu arzu edilebilir buldukları kadar gerçekleştirilebilir bulmadıkları saptanmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record