Show simple item record

dc.contributor.advisorSariçoban, Ariftr_TR
dc.contributor.authorTemir, Tuğçetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:21:22Z
dc.date.available2015-10-15T06:21:22Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1939
dc.description.abstractThis study investigates the relationship between blogs and achievements in reading skills of prep-class students at tertiary level. Another purpose of the study is to find out the effective criteria in the use of blogs in reading courses of prep-classes. For the purpose of the study, a convenient sampling procedure was handled. The study was conducted in the fall semester of 2014-2015 academic year with a total number of 38 students 19 of whom constituted an experimental group and the rest 19 were in the control group. Out of 19 participants in the experimental group six were females, 13 were males. On the other hand, there are four females and 15 males in the control group. The participants were prep class students at a private university in Turkey. The groups were formed by the prep class administrative board after gathering results of the preliminary exam.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectBlogtr_TR
dc.titleRelationship Between Using Blogs and Achievements in Reading Skills of Prep-Class Students at Tertiary Leveltr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2180tr_TR
dc.bolumYabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışma üniversite seviyesindeki öğrencilerin okuma becerisindeki başarıları ile blog kullanımı arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Aynı zamanda hazırlık sınıflarındaki okuma derslerinde blog kullanımı için etkili bir ölçüt bulmayı amaçlamaktadır. Çalışmada uygun örneklem modeli uygulanmıştır. Çalışma 19’u deney grubunda 19’u ise kontrol grubunda olmak üzere toplamda 38 katılımcı ile 2014-2015 akademik yılı güz döneminde yürütülmüştür. Deney grubundaki 19 öğrencinin altısı kız, 13’ü ise erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Diğer taraftan, kontrol grubunda dördü kız, 15 erkek öğrenci bulunmaktadır. Katılımcılar Türkiye’deki özel bir üniversitenin hazırlık sınıfı öğrencileridir. Gruplar hazırlık sınıfı yönetim kurulu tarafından yapılan seviye tespit sınavı ile oluşturulmuştur. Bu sebeple, grupların seçiminde müfredatta belirtildiği gibi araştırmacının okuma becerilerini geliştirme dersini verdiği gruplar arasından deney ve kontrol grubu tesadüfü örneklem yöntemiyle seçilmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record