Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Mustafatr_TR
dc.contributor.authorÇelebi, Onurtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:23:58Z
dc.date.available2015-10-15T06:23:58Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1940
dc.description.abstractMetin Toker actively remained in the Turkish press for fifty nine years and sohe rather became a witness of the contemporary Turkish history. Toker s career as acorrespondent began in the newspaper of Cumhuriyet in 1943 and continued in thenewspapers of Zafer and Yeni Ġstanbul between 1951 and 1953. His career as acolumnist on the political matters peaked in the journal of Akis between 1954 and1967. Toker was arrested two times and stayed in prison for two years in 1950sbecause of his bitter critics towards the Democrat Party in the name of democracy.His critics focused on radical right and left streams in 1960s and 1970s. After the1980 coup, he wrote articles criticizing intervention of the army to political sphereand was sent to prison for three months. Toker also pursued a struggle for democracyagainst the political which was, according to him, trying to destroy both military anddemocratic-secular republican regimes to establish an Islamic state.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsütr_TR
dc.subjectJournalisttr_TR
dc.subjectPoliticsen_US
dc.subjectGazeteciliktr_TR
dc.subjectSiyasal yaşamtr_TR
dc.titleGazeteciliğe Adanmış Bir Ömür: Metin Tokertr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.callno2015/1708tr_TR
dc.bolumAtatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetElli dokuz yıl boyunca aktif olarak Türk basın hayatının içinde yer alıp yakıntarihe bir nevi tanıklık etmiş olan Metin Toker in 1943 te Cumhuriyet gazetesindebaĢlayan muhabirlik yılları 1951 – 1953 yılları arasında Zafer ve Yeni İstanbulgazetelerinde devam etmiĢ; 1954 – 1967 döneminde ise siyasi yazarlık serüveni Akisdergisiyle zirveye çıkmıĢtır. 1950 li yıllardaki demokrasi adına yazdığı sert muhalifyazılar sebebiyle Demokrat Parti Dönemi nde iki kez cezaevine girerek iki yıla yakınhapis yatmıĢ, 1960 lı ve 1970 li yıllarda da aĢırı sağ ve sol akımlara karĢı eleĢtiriyazıları kaleme almıĢ, 1980 darbesi sonrasındaki siyasal yapılanmaya ordununmüdahalesini eleĢtiren yazıları sebebiyle de 3 ay hapis cezası alan Toker, hem askeribir rejime hem de demokratik – laik cumhuriyet düzenini yıkıp yerine kendi tabiriylebir Ġslam Devleti kurmayı arzulayan Siyasal Ġslam a karĢı bir demokrasi mücadelesiyürütmüĢtür.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record