Show simple item record

dc.contributor.advisorGüçiz Doğan, Bahartr_TR
dc.contributor.authorSamim, Tajmalooktr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:31:00Z
dc.date.available2015-10-15T06:31:00Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1953
dc.description.abstractThe objectives of this study were to determine the level of women’s knowledge on family planning, the prevalence of family planning method use and to determine the related factors among married women aged 15 to 49 years in Nadersha Kot District in Khost Province of Afghanistan. In this cross-sectional study, the data was collected via a pre-tested structured questionnaire which was conducted to 885 women through household visits and based on face to face interview. Data was entered and analyzed by using SPSS version 15.0. Descriptive Statistics Chi-square test and binary logistic regression analysis were performed. A p-value <0.05 was considered as the level of significance. The mean age of women was 31.1±6.6 years while mean age of husbands was 33.4±7.1. The literacy rate of women was 19.1% (husbands’ was 37.4%). The mean number of living children was 4.2±2.0 (min-max=1-11) and the mean age at the first marriage was 17.6± 2.1 years. It was found that more than twofifth (47.7%) of women had some knowledge of any contraceptive methods but current method use prevalence was only 21.0%. The most commonly used contraceptive method was oral pill among women who had ever-used any contraceptive method. Fear of side effects, difficulty of using, opposition of husband and intention to have child were the main reasons for discontinuing contraceptive use. Even almost half of the women living in rural area of Nadersha Kot District have some idea about level of contraceptive level. Age of woman and husband, educational level of woman and husband, age at first marriage, type of family, working status of woman and husband, self-evaluated economic status, and number of pregnancies were the common related factors for knowledge about family planning methods, ever use, current use of family planning methods and place of last delivery.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherHalk Sağlığı Enstitüsütr_TR
dc.subjectReproductive healthtr_TR
dc.titlePrevalence of Family Planning Method Among Married Women Aged 15-49 Years in One Rural Area Nadersha Kot District of Khost Province of Afghanistantr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1560tr_TR
dc.bolumEpidemiyoloji Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amaçlari Afganistan'ın Khost İli Nadersha Kot bölgesinde yaşayan 15- 49 yaş evli kadınların aile planlaması yöntemlerini bilme durumu ve aile planlaması yöntem kullanma prevalansını belirlemektir. Bu kesitsel çalışma, veriler evler ziyaret edilerek yüzyüze görüşme şeklinde uygulanan yeplandırılmış ve ön testi yapalmış bir anket formu aracılğı ile toplanmıştır. Verilerin bilgisayara girilmesi ve analizi SPSS 15, 0 programı kullanılarak yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler, kikare testi ve binary regresyon analizler yapılmış, <0,05 düzeyinde p değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. Kadınların ortalama yaşı 31,1±66 eşlerinin 33,4±71’ dir. Kadınlarda olur. Yazarlık düzeyi %19,1, eşlerinde %37,4’tür. Ortalama yaşayan çocuk sayısı 4,2 ±2,0 (en küçük 1, en büyük 11), ortalama ilk evlenme yaşı 17,6±2,1’ dır. Kadınların beşte ikiden fazlasının(% 47,7) en az bir gebeliği önleyici yöntem bilmektedir. Şimdiye dek yöntem kullanmış olan kadınlar arasında en çok kullanılan gebeliği önleyici yöntem yaptır (% 2,1’,0). Yan etkilerden korkma, kullanmanın güç olması, eşin karşı çıkması ve çocuk isteme en temel yöntem kullanmama nedenleri olarak belirtilmştir. Nadersha kot bolgesi’ nin kırsalında, kadınların yaklaşık yerısının herhangi bir koutraseptik yöntem bilmesine rağmen yöntem kullanım düzeyi çok düşüktür.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record