Recent Submissions

  • Herkes için Kütüphane Projesi Eğitim Çalışmaları 

    Madran, Orçun; Al, Umut (2018-02-01)
    Bu çalışmada Herkes için Kütüphane Projesi’nin başlangıcından günümüze geçirdiği gelişmeler aktarılmakta, özel olarak Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına odaklanılmaktadır. Proje kapsamındaki eğitim ...