Show simple item record

dc.contributor.advisorÇavlin, Alanurtr_TR
dc.contributor.authorBerktaş, Ezgitr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:40:20Z
dc.date.available2015-10-15T06:40:20Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1985
dc.description.abstractThis thesis provides an empirical test of gender equity theory by focusing on particular dimensions of gender equity, being the allocation of housework, education and employment. Considering fertility as a purposive behavior that is based on intentions, the aim in this thesis is to establish a model of the fertility intentions of women in Turkey from a gender equity perspective. To this end, micro-level analyses are carried out using nationally representative data from the TDHS-2008. The results show that after controlling for education level and current working status, the allocation of housework has a significant effect on the fertility intentions of women in the 25–34 age group; while the effect is not in the expected direction for women in the 15–24 and 35–44 age groups. It is concluded that the inconsistent levels of gender equity attributable to different social institutions has a decreasing impact on the fertility intentions of women in the 25–34 age group.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherNüfus Etütleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectGender equitytr_TR
dc.titleFertility Intention of Women in Turkey from a Gender Equity Perspective with Focus on the Division of Labor within the Hometr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2279tr_TR
dc.bolumTeknik Demografitr_TR
dc.description.ozetBu tez, cinsiyet eşitliğinin belirli boyutlarına odaklanarak (ev işlerinin paylaşımı, eğitim ve istihdam) toplumsal cinsiyet eşitliği kuramına ampirik destek sağlamaktadır. Bu tezin amacı doğurganlığın niyete dayalı ve amaca yönelik bir davranış olduğu düşüncesinden yola çıkarak Türkiye’deki kadınların doğurganlık niyetlerine yönelik cinsiyet eşitliği perspektifinden bir model oluşturmaktır. Bu amaçla TNSA-2008'in ulusal temsiliyeti olan verileri kullanılarak mikro düzeyli analizler yapılmıştır. Sonuçlar eğitim düzeyi ve şu anki çalışma durumu kontrol edildikten sonra, ev işlerinin paylaşımının 25-34 yaş grubundaki kadınların doğurganlık niyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir; ancak bu etki 15-24 ve 35-44 yaş gruplarındaki kadınlar için beklenen yönde değildir. Çalışma farklı toplumsal kurumlara atfedilen tutarsız toplumsal cinsiyet eşitliği düzeylerinin 25-34 yaş grubundaki kadınların doğurganlık niyetleri üzerinde azaltıcı etkisi olduğunu göstermiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record