Show simple item record

dc.contributor.advisorSert, Osmantr_TR
dc.contributor.authorDinar, Mervetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:50:22Z
dc.date.available2015-10-15T06:50:22Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2010
dc.description.abstractThis study involves development stages of Calliphora vicina (Robineau-Desvoidy, 1830) species using forensic entomology to estimate after time of death at 15°C and 18°C temperatures and these temperatures are not be found in literature. Values which were obtained from result of experiments and ADH values which were calculated with formula at these temperatures were compared with each other. In addition, other aim was that development would continue at 8°C that is lowest development threshold or would not. Time of development stages that is egg, 1st instar, 2nd instar, 3rd instar and pupae were determined at these temperature separately. Also, these determined time was compared with values in literature. Consequently, experiment s results differed from calculated values. This study provides a basis to data set for deviation of development stages depending on differences in the populations of each country.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectForensic entomologytr_TR
dc.titleAdli Önemi Olan Böcek Türlerinden Calliphora Vicina (Robineau-Desvoidy, 1830) (Dıptera: Callıphorıdae) Nın Farklı Sıcaklıklarda Gelişim Sürelerinin Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1213tr_TR
dc.bolumBiyolojitr_TR
dc.description.ozetCalliphora vicina (Robineau-Desvoidy, 1830) adli entomolojide ölüm sonrası zaman tayininde yaygın biçimde kullanılan kozmopolit bir türdür. Bu çalışma, Calliphora vicina nın literatürde daha önce çalışılmamış olan 15°C ve 18°C sıcaklıklarda deneysel olarak yetiştirilmesi ile ortaya çıkan ADH verileri ile belirtilen sıcaklıklarda ADH ın teorik olarak hesaplanması arasında bir farklılık olup olmadığının tespitine yöneliktir. Bunun yanı sıra en düşük gelişim sıcaklığı olarak belirlenen 8°C deki gelişimin hangi evreye kadar sürdüğünün belirlenmesi de amaçlanmıştır. Bahsedilen sıcaklıklarda yumurta, 1. larva, 2. larva, 3. larva ve pupa dönemlerinin süreleri ayrı ayrı belirlenmiştir. Ayrıca belirlenen bu süreler literatürde bulunan diğer veriler ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler sonucu hesaplanan ADH deneysel ve teorik hesaplamalar bakımından farklılıklar göstermiştir. Bu tez çalışmasında da görüldüğü gibi aynı türün farklı ülke populasyonlarında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Btr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record