Show simple item record

dc.contributor.advisorSert, Osmantr_TR
dc.contributor.authorTopçular, Meliketr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:50:23Z
dc.date.available2015-10-15T06:50:23Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2013
dc.description.abstractThis study involves development stages of Calliphora vomitoria (Linnaeus, 1758) species using forensic entomology to estimate after time of death at 15°C and 18°C temperatures and these temperatures are not be found in literature. Values which were obtained from result of experiments and ADH values which were calculated with formula at these temperatures were compared with each other. In addition, other aim was that development would continue at 8°C that is lowest development threshold or would not. Time of development stages that is egg, 1st instar, 2nd instar, 3rd instar and pupae were determined at these temperature separately. Also, these determined time was compared with values in literature. Consequently, experiment s results differed from calculated values. This study provides a basis to data set for deviation of development stages depending on differences in the populations of each country.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectForensıc entomologytr_TR
dc.titleAdli Önemi Olan Böcek Türlerinden Calliphora Vomitoria (Linnaeus, 1758) (Dıptera: Callıphorıdae) Nın Farklı Sıcaklıklarda Gelişim Sürelerinin Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1212tr_TR
dc.bolumBiyolojitr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, adli entomolojide ölüm sonrası zaman (ÖSZ) tahmininde kullanılan Calliphora vomitoria (Linnaeus, 1758) türünün gelişim evrelerinin daha önce literatürde bulunmayan 15°C ve 18°C sıcaklıklarda deneysel olarak yetiştirilmesi ile ortaya çıkan ADH verileri ve belirtilen sıcaklıklarda ADH ın teorik olarak hesaplanması arasında bir farklılık olup olmadığının tespitine yöneliktir. Ayrıca en düşük gelişim sıcaklığı olarak belirlenen 8°C deki gelişimin hangi evreye kadar sürdüğünün belirlenmesi de amaçlanmıştır. Adı geçen sıcaklıklarda yumurta, 1. larva, 2. larva, 3. larva ve pupa dönemlerinin süreleri ayrı ayrı belirlenmiştir. Ayrıca belirlenen bu süreler literatürde bulunan diğer veriler ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler sonucu hesaplanan ADH deneysel ve teorik hesaplamalar bakımından farklılıklar göstermiştir. Bu tez çalışması da her ülkenin kendi populasyonlarındaki farklılığa bağlı olarak ortaya çıkan sapmaları tespit edecek veri setini oluşturması açısından bir temetr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record