Show simple item record

dc.contributor.advisorKeskin, Nevintr_TR
dc.contributor.authorGüzerin, Eliftr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:50:23Z
dc.date.available2015-10-15T06:50:23Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2020
dc.description.abstractHoney bee, whose products such as honey, propolis, pollen, royal jelly, bee poison and beewax have significant importance for the human health; and whose products have been used for various purposes for the centuries, also enables the pollination of agricultural produce.Since the benefits of bee products and bees’ roles in pollination were realized by government authorities, scientists and apiarists, the importance given to the diagnosis of the bee disease, and the importance given to keeping colonies healthy through good care have been increasing each day. Among the other diseases effective in all honey bee stages, the most common larva bee diseases are American Foulbrood, European Foulbrood, Sacbrood, Chalkbrood and Stonebrood. The common adult bee diseases encountered commonly in our country are Varroasis, Nosemosis, Acarapiasis and viral diseases. In addition, Galleria mellonella and Tropilaelaps clareae are also among the commonly encountered adult diseases in our country. In this thesis studied, 64 apiary were visited in Artvin including its provinces and villages. Fifteen honey bee brood combs and 4520 adult honey bee samples were collected in autumn and spring. No larva diseases were identified in the samples analyzed in Hacettepe University Bee Health Laboratory. In the laboratory analysis conducted on adult honey bees it was found that most samples had Nosemosis while only 10 samples were diagnosed with Varroasis. No other diseases were identified in the samples analyzed. A general chart of the bee diseases was created with the analysis results. It is thought that climatic and geographical features of the region, the factors that contribute to the spread and infection of the diseases, apiculture practices and the anatomical features of Apis mellifera caucasica, which are unique to the region are thought to be effective in the spread and the incidence of the dieases.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectAmerican Foulbroodtr_TR
dc.titleArtvin Yöresindeki Bal Arılarının (Apis Mellifera L.) Mikrobiyal Ve Paraziter Hastalıklar Yönünden İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/98tr_TR
dc.bolumBiyolojitr_TR
dc.description.ozetAsırlarca farklı amaçlar için kullanılan, insan sağlığı için büyük önem taşıyan, bal, propolis, polen, arı sütü, arı zehri ve balmumu gibi arı ürünlerini üreten bal arısı (Apis mellifera L.), aynı zamanda bir çok tarım ürününün polinasyonunu sağlamaktadır. Arı ürünlerinin sağladığı faydalar ve arıların polinasyondaki rollerinin önemi anlaşıldığından beri, arı hastalıklarının teşhisine ve iyi bakım ile kolonileri sağlıklı tutmanın sağlanmasına, bilim adamları, arıcılar ve devlet yetkililerince verilen önem her geçen gün artmaktadır. Bal arısı evrelerinin tümünde etkili olan arı hastalıklarından ülkemizde en yaygın görülen bal arısı yavru hastalıkları; Amerikan Yavru Çürüklüğü, Avrupa Yavru Çürüklüğü, Tulumsu Yavru Çürüklüğü, Kireç hastalığı ve Taş hastalığı iken bal arısı ergin hastalıkları ise Varroasis, Nosemosis, Acarapiasis, Viral hastalıklar ve Mayıs hastalığıdır. Ayrıca Galleria mellonella ve Tropilaelaps clareae de bal arısı erginlerinde karşılaşılan başlıca bal arısı zararlılarıdır. Bu tez çalışmasında, Nisan ve Ekim aylarında Artvin ili, ilçe ve köylerine düzenlenen arazi çalışmalarında 64 arılığa gidilerek 15 yavrulu petek ve 4520 ergin bal arısı örneği toplanmıştır. Hacettepe Üniversitesi Arı Sağlığı Laboratuvarında incelenen yavrulu petek örneklerinde hiç bir yavru hastalığına rastlanılmamıştır. Ergin bal arılarına yapılan laboratuvar analizleri sonucunda örneklerin çoğunda Nosemosis’e rastlanırken sadece 10 örnekte Varroasis saptanmıştır. Toplanan örneklerde diğer bal arısı ergin hastalıklarından hiç birine rastlanmamıştır. Elde edilen analiz sonuçları ile Artvin ilindeki arı hastalıklarının genel tablosu ortaya çıkarılmıştır. Hastalıkların dağılımı ve görülme sıklığında; bölgenin iklimsel ve coğrafik özelliklerinin, hastalık etkenlerinin bulaşımını ve yayılımını sağlayan faktörlerin, arıcılık uygulamalarının ve bölgeye özgü olan Apis mellifera caucasica’nın anatomik özelliklerinin etkili olduğu düşünülmektedir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record