Show simple item record

dc.contributor.advisorMenteş, Turhantr_TR
dc.contributor.authorErdem, Atakantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:52:05Z
dc.date.available2015-10-15T06:52:05Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2112
dc.description.abstractOne of the methods used for analyzing categorical variables arranged in contingency tables is correspondence analysis. Correspondence analysis is named as multiple correspondence analysis for three and higher dimensional contingency tables. Correspondence analysis is a method which provides a visual approach by means of graphs and enables interpretation of categorical data easily. However, correspondence analysis does not have a significance test support for testing a model. For this reason, using it with statistical methods like logarithmic linear models contributes the correspondence analysis. In the analysis of logarithmic linear models, dual or higher degree relationship and interaction between the variables with two or more categories can be tested by means of an appropriate model. Consequently, logarithmic linear models and multiple correspondence analysis correspondence analysis can be used as complement of each other.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectContıngency tablestr_TR
dc.titleUygunluk Analizinde Logaritmik Doğrusal Modellerin Kullanımı: Televizyon İzleme Eğilimleri Üzerine Bir Uygulamatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1119tr_TR
dc.contributor.departmentoldİstatistiktr_TR
dc.description.ozetOlumsallık tabloları halinde düzenlenmiş kategorik değişkenlerin analizinde kullanılan yöntemlerden biri de uygunluk analizidir. Uygunluk analizi üç ve daha büyük boyutlu olumsallık tablolarında çoklu uygunluk analizi adını almaktadır. Uygunluk analizi grafikler yardımıyla görsel bir yaklaşım sunan ve kategorik verilerin kolay bir şekilde yorumlanmasını sağlayan bir tekniktir. Ancak uygunluk analizinde herhangi bir modeli sınayacak anlamlılık testi desteği bulunmamaktadır. Bu nedenle logaritmik doğrusal modeller gibi istatistiksel tekniklerle birlikte kullanılması uygunluk analizine katkı sağlamaktadır. Uygun model vasıtasıyla logaritmik doğrusal modeller analizinde iki ya da daha fazla kategoriye sahip değişkenler arasındaki ikili ya da daha yüksek dereceli ilişki ve etkileşimlerin anlamlılığı sınanabilmektedir. Sonuç olarak logaritmik doğrusal modeller ve çoklu uygunluk analizi uygunluk analizi birbirlerinin tamamlayıcısı olarak kullanılabilmektedir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record