Show simple item record

dc.contributor.advisorCan, Filiz
dc.contributor.authorAykar, Sercan
dc.date.accessioned2019-12-25T10:47:41Z
dc.date.issued2019-12-25
dc.date.submitted2019-12-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/21373
dc.description.abstractThe aim of this study was to compare the effects of 6 weeks of balance exercises and core stabilization exercises on balance, quality of life, lower extremity muscle strength and functional level in adult hemophilic patients. Twenty-two volunteers diagnosed with hemophilia between the ages of 19-60 years (mean age:37.31 ± 12.57 years) were included in the study and randomly divided into 3 groups. Balance was assessed with One-Leg Stand Test and Functional Reach Test, quality of life with SF-36, fear of movement with Tampa Kinesiophobia Scale, lower extremity muscle strength with a digital dynamometer, and lower extremity functional level with using 6-Minute Walk Test and Timed-Up and Go Test. It was found that lower extremity muscle strength increased in Balance+Core Stabilization Exercises Group more than Balance Exercises Group (p≤0.10). There was a statistically significant improvement in Balance Exercises Group at General Health and Physical Function subscales of quality of life (p1=0.094; p2=0.094), and there was no significant improvement in Balance+Core Stabilization Exercises Group (p> 0.10). While it was found that Balance Exercises and Balance+Core Stabilization Exercises increased the lower extremity functional level of the patients (p1=0.08; p2=0.016), there was no statistically significant difference between the groups in terms of post-treatment differences (p=0.367). There was no change in the fear of movement before and after exercise (p1=0.313; p2=0.688; p3=0.813) in all three groups. In conclusion, hemophilic individuals had more effective results in terms of balance, muscle strength and lower extremity functional level with Core stabilization exercises in addition to balance exercises, which had never been used before in the literature. However, long-term treatment and follow-up is needed to reduce kinesiophobia and to improve quality of life in these patients. In order to increase the safety and efficacy of treatment in rehabilitation, it is recommended that a specially developed exercise program be applied to these patients under the supervision of an experienced physiotherapist.tr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectpostüral dengetr_TR
dc.titleYetişkin Hemofilik Hastalarda Denge Egzersizlerine Ek Olarak Uygulanan Core Stabilizasyon Egzersizlerinin Denge, Yaşam Kalitesi, Alt Ekstremite Kas Kuvveti Ve Fonksiyonel Düzeye Olan Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma yetişkin hemofilik hastalarda 6 haftalık denge egzersizleri ve denge egzersizlerine ek olarak uygulanan Core stabilizasyon egzersizlerinin denge, yaşam kalitesi, alt ekstremite kas kuvveti ve fonksiyonel düzeye olan etkilerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 19-60 yaş arasında hemofili tanısı almış 22 gönüllü birey (yaş ortalaması:37.31 ± 12.57 yıl) dahil edilmiş ve bireyler randomize olarak 3 gruba ayrılmıştır. Denge tek ayak üzerinde durma testi ve fonksiyonel uzanma testi ile, yaşam kalitesi SF-36 ile, hareket korkusu Tampa Kinezyofobi Ölçeği ile, alt ekstremite kas kuvveti dijital dinamometre ile ve alt ekstremite fonksiyonel düzeyi 6 Dakika yürüme testi ve Zamanlı kalk yürü testi ile değerlendirilmiştir. Denge+Core stabilizasyon egzersizlerinin denge egzersizlerine göre alt ekstremite kas kuvvetini daha fazla artırdığı(p≤0,10) görülmüştür. Denge egzersizleri ile yaşam kalitesinin genel sağlık ve fiziksel fonksiyon parametrelerinde gelişme bulunurken (p1=0,094; p2=0,094), denge+Core stabilizasyon egzersizlerinin yaşam kalitesini artırmadığı görülmüştür(p>0,10). Denge egzersizleri ve denge+Core stabilizasyon egzersizlerinin bireylerin alt ekstremite fonksiyonel düzeyini artırdığı bulunurken (p1=0,08; p2=0,016), tedavi öncesi-sonrası farklar açısından gruplar arasında fark gözlenmemiştir(p=0,367). Çalışmamızdaki grupların her üçünde de egzersiz öncesi ve sonrası hareket korkusu değişmemiştir (p1=0,313; p2=0,688; p3=0,813). Sonuç olarak hemofilik bireylerde denge egzersizlerine ek olarak literatürde daha önce hiç kullanılmamış olan Core stabilizasyon egzersizleri ile denge, kas kuvveti, alt ekstremite fonksiyonel düzeyi açısından daha etkili sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Ancak bu hastalarda kinezyofobiyi azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak için daha uzun süreli tedavi ve takipler gerekmektedir. Rehabilitasyonda tedavinin emniyetini ve etkinliğini artırmak için bu hastalara özel olarak geliştirilmiş egzersiz programının tecrübeli bir fizyoterapist gözetiminde uygulanması önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-06-28T10:47:41Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record